Maja Lisa Olsen (t.v.) og Eli Hunnes ved SINTEF Molab kan konstantere at Narvik sliter med noe av den samme svevestøvproblematikk som man kan oppleve Mo i Rana i vårmånedene.

Sjekker Narvik for svevestøv

5 mai, 2016 15:11 Del Del Del

SINTEF Molab AS har fått oppgaven å kartlegge støvproblematikk i Narvik.
På oppdrag fra Narvik kommune, LKAB, Narvik Havn og Statens Vegvesen, er SINTEF Molab AS i full gang med å kartlegge støvproblematikken i Narvik.

– Vi var i konkurranse med flere aktører,  og er glade for at vår utbredte erfaring fra målevirksomhet i Rana, skaffet oss opp-  draget. Vi etablerer oss med dette, ytterligere som en betydelig aktør innen luftmåling i Norge, sier markedssjef i SINTEF Molab, Wenche Brennbakk.

 

Vanskelige vårmåneder

SINTEF Molab skal gjennomføre målinger i Narvik i ett år. Foreløpig er det målt i en drøy måned. Resultatene tyder på at Narvik sliter med det samme problemet som Mo i Rana, nemlig høye konsentrasjoner med svevestøv i vårmånedene.

– Det så lenge veldig bra ut, men nå er vi inne i den verste tida. Når snøen smelter dukker støvdeponier på veiene opp, og en tørr vår vil gi uheldige utslag på målingene, sier senioringeniør Eli Hunnes.

Hunnes er spent på hvordan nivået vil vise seg å være i Narvik.

– LKAB er en stor aktør i Narvik, og har etablert sin største havn der. I alle byer hvor det er mye industri, dukker det opp et ikke helt konfliktfritt naboskap. Jeg kan ha forståelse for at støv og skitt som legger seg, betraktes som et problem, men andelen av svevestøv vet vi ikke noe om. Ved å måle avdekker vi om det er et trivselsproblem, eller om det er direkte helseskadelig, sier Hunnes.

 

Rammer de sårbare

SINTEF Molabs prosjekt i Narvik startet opp i fjor, men det har tatt tid å få rigget alt   spesialutstyret. Det er montert en permanent støvnedfallsstasjon, i tillegg til en ambulerende stasjon. Bare utstyret alene koster i underkant av en million kroner.

– Vi måler for å beskytte sårbare grupper. Svevestøv rammer ikke flertallet, men barn, eldre og andre utsatte grupper kan få problemer, sier senioringeniør Hunnes, som har mange års erfaring med svevestøvmålinger i Mo i Rana.

– Ved hjelp av den ambulerende svevestøvmåleren vil Narvik kommune avdekke problemområder. Dermed kan man unngå å plassere sensitive bygg, som sykehjem og barnehager, i områder hvor det potensielt kan være mye svevestøv, sier Hunnes, som påpeker at det er en fordel når flere aktører går sammen for å finansiere et måleprogram.

– Det finnes en smertegrense for hva det er økonomisk ansvarlig for en bedrift å investere i av utslippsregulerende tiltak. Derfor er det lurt om alle er med på å tilrettelegge for å unngå disse konfliktene, sier Eli Hunnes.

Del Del Del