Under «pegging» av rørene oppsto det statisk elektisitet. «Pegging» er prosessen med å feste små plastik-klosser mellom rør og armering, for å ha lik avstand mellom disse under coatingen.

Statisk elektrisitet stoppet Wasco

8 juli, 2014 10:22 Del Del Del

Torsdag 15. mai ble tre ansatte ved Wasco Coatings Norway AS utsatt for en arbeidsulykke, da de fikk i seg statisk elektrisitet under «pegging» av rørene.

Ulykken førte til stopp i produksjonen, og det ble utført omfattende undersøkelser for å finne fram til årsaken.

– Dette var en spesiell situasjon som ingen kunne forutsi og derfor var det vanskelig å søke etter det som skapte problemet, uttalte personalsjef Stein Erik B. Myhre til Rana Blad etter ulykken.

Arbeidstilsynet ble koblet inn i saken, og Webjørn Solli i Arbeidstilsynet uttalte til lokalavisen at dette var en meget sjelden feil som hadde oppstått.

– Statisk elektrisitet er ikke uvanlig, men at det skal slå så hardt ut som dette er rart, sa han.

Målinger viste at den statiske elektrisiteten på det meste var oppe i en spenning på 110 volt, mens de fleste målingene lå på 60-65 volt. Etter grundige undersøkelser, vurderinger og gjennomføring av flere tiltak for å unngå liknende hendelser, ble produksjonen satt i drift igjen. Alle de tre som ble utsatt for dette er tilbake i full jobb.

Fabrikksjef Vidar Abusland sier at det er forskjell på statisk elektrisitet og vanlig strøm. Ved statisk elektrisitet få du et sjokk, og så utlades spenningen. Ved vanlig strøm fortsetter spenningen gjennom ledningen, og om man ikke fjerner seg fra den elektriske kilden vil strømmen gå gjennom kroppen til man fjerner seg.

– Vi undersøkte grundig hva som kunne ha forårsaket dette. Det ble satt i verk flere tiltak, spesielt for å jorde mulig statisk elektrisitet fra rørene, golvet og fra produksjonsanlegget gjennom hele produksjonslinja. Vi har også utført flere andre tilpasninger, sier Abusland.

Han legger til at de ikke vil risikere personskader på arbeidsplassen, eller at ansatte skal være redd for å ta i armering eller rør.

– Derfor har vi også byttet ut sko og arbeidsklær til utstyr som er antistatisk, avslutter fabrikksjef Vidar Abulsland ved Wasco Coatings Norway AS.

 

Les reportasjen i PDF-format:

GSnr3_s3_2014

Del Del Del