Kjetil Johnsen (t.v.) og Kjell Arne Hagen hos Mo Industripark AS, avdeling MIP Eiendom kan konstatere at overskuddsmassene fra E6-utbyggingen på Helgeland gir nye tomtearealer ved Rana Industriterminal.

Steinbra avtale gir nytt areal

19 februar, 2016 11:01 Del Del Del

Stein fra Skamdalen og Urlandå gir nytt tomteareal ved Rana industriterminal.

Det er overskuddsmasse i forbindelse med byggingen av ny E6 i Skamdalen og Urlandå som benyttes til tomtemasse i Mo Industripark AS sitt kaiområde. Første lass kom på plass 20. januar.

– Vi har fått på plass en avtale med entreprenøren Hæhre, som er både viktig og gunstig for begge parter. Dette er masse som ellers bare ville blitt deponert i terrenget, sier Kjell Arne Hagen hos Mo Industripark AS, avdeling MIP Eiendom.

– Vi er ikke helt sikre på hvor mye areal massen vil gi, men vi håper på et sted mellom 40.000 og 50.000 kvadratmeter, sier Hagen.

Det er Hivand Maskin som kjører steinmassene til kaiområdet. I perioder kan trafikken bli så tett at det vil ankomme et lass omtrent hvert femte minutt.

– Av hensyn til trafikkavvikling og sikkerhet går denne transporten inn hovedporten eller inn over Stigerplatået og ned Tungtrandsportveien, selv om korteste vei ville vært over brua ved Mosenteret ned til kaia forbi Byporten, sier driftstekniker Kjetil Johnsen.

Avtalen for mottak av overskuddsmasse gjelder masse i forbindelse med E6-byggingen ved Urlandå og Skamdalen, og vil etter planen pågå i hele 2016.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s19

Del Del Del