Tag Archive: Biltilsynet

  • 20 desember, 2013

    På trafikkmøte mellom de største bedriftene i Mo Industripark fredag 29. november ble det diskutert en rekke tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Trygg trailer var ett tiltak som ble drøftet.