Traileren til Lydverket, på vei inn for å rigge til Smelteverket, ble grundig kontrollert. Ett av dekkene hadde får dårlig mønster, og det ble skrevet ut mangellapp.

Trygg Trailer

20 desember, 2013 23:53 Del Del Del

På trafikkmøte mellom de største bedriftene i Mo Industripark fredag 29. november ble det diskutert en rekke tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Innspill om at bedriftene i industriparken bør vurdere den landsomfattende aktiviteten Trygg Trailer, som bedrifter kan knytte seg til, ble mottatt med interesse. Dette vil de nå diskutere videre internt i egne bedrifter.

Trygg trailer startet på Lovund, og nå er store deler av oppdrettsnæringen med i Trygg Trailer.

– På Lovund laster de ikke opp et vogntog med laks om ikke kjøretøyet tilfredsstiller kravene i kvalitetskontrollen, sier Geir Steffensen, avdelingsingeniør ved Statens Vegvesen, Utekontroll region Nord. Han forteller at Statens Vegvesen er støttespiller for Trygg Trailer.

Dette har spredd seg til hele landet, og dette er enkle regler om hvordan bedrifter kan gjennomføre kvalitetssikringen selv av kjøretøy. Det går ut på en egen kvalitetskontroll av biler som leverer varer fra leverandører, eller skal kjøre ut varer til kunder. Dette er tilpasset bedriftens virksomhet, og i hovedsak gjelder det kvalitetskontroll av dekk og at kjøretøyet har nok kjettinger. For noen er det aktuelt med å sjekke sikring av last.

Inventum RTD har i lengre tid gjennomført egenkontroll av biler som leverer varer.

– Vi har i lengre tid vært aktive og helt siden 2009 har vi stilt krav til våre transportører, som ledd i Samfunnsansvars-kampanjen vår, som vi har hatt etter at vi ble sertifisert som Miljøfyrtårn, sier Finn Løkås, daglig leder i Inventum RTD.

Slitte dekk!

Slitte dekk!

 

Geir Steffensen og Per Oddvar Almli, begge avdelingsingeniører ved Statens Vegvesen, Utekontroll region Nord, sto for kontroll av dekk og kjettinger på vogntog som skulle inn i industriparken, siste fredag i november.

Geir Steffensen og Per Oddvar Almli, begge avdelingsingeniører ved Statens Vegvesen, Utekontroll region Nord, sto for kontroll av dekk og kjettinger på vogntog som skulle inn i industriparken, siste fredag i november.

GSnr6_2013_s5i

 

 

Del Del Del