Tag Archive: Hålogaland lagmannsrett

  • 28 august, 2015

    NHO Nordland vil av flere grunner nå innstendig anbefale at dommen i Lagmannsretten IKKE ankes.
  • 27 august, 2015

    I kommunens behandling av dommen fra lagmannsretten om eiendomsskatten til Rana Gruber forventer Fellesforbundet at de politiske partiene i Rana har en klar holdning til at denne dommen ikke skal ankes til høyere rettsinstans.