Tag Archive: Heidi Nordby Lunde

  • 13 October, 2015

    Siden sommerferien har det vært en svært hektisk høst i forhold til besøk til Mo Industripark.
  • 21 August, 2015

    – For oss i Rana Høyre er det svært viktig at vi får mulighet til å vise våre sentrale tillitsvalgte aktiviteten i industrien i Rana og i Mo Industripark. Det gjør at vi bedre kan fremme industrisaker til våre tillitsvalgte i regjering og Stortinget, sier Anita Sollie.