Heidi Nordby Lunde (t.v.) fikk en kort omvisning i Mo Industripark, blant annet til Rana Industriterminal der de fikk informasjon om aktiviteten ved Wasco Coatings Norway og rørene som nå skipes ut til Polarled. Her sammen med Anita Sollie, ordførerkandidat for Høyre i Rana.

Vil vise fram Ranaindustrien

21 august, 2015 10:34 Del Del Del

– For oss i Rana Høyre er det svært viktig at vi får mulighet til å vise våre sentrale tillitsvalgte aktiviteten i industrien i Rana og i Mo Industripark. Det gjør at vi bedre kan fremme industrisaker til våre tillitsvalgte i regjering og Stortinget.

 

Dette sier Anita Sollie, Høyres ordførerkandidat ved kommunevalget i Rana.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre var torsdag 20. august på besøk i Mo Industripark. Under besøket fikk hun orientering om virksomheten i Ranaindustrien i dag, og spesielt arbeidet med gjenvinning av energi og materialer. Det ble også tid til å drøfte nye aktiviteter, blant annet arbeidet med etablering av datasenter i Nordland og utbygging av dypvannskai ved Rana Industriterminal.

Heidi Nordby Lunde sitter i finanskomiteen, og det ble også informert om aktuelle spørsmål knyttet til miljøavgifter og kompensasjonsordning for høy sats på arbeidsgiveravgiften.

Det ble også tid til en kort omvisning i Mo Industripark, blant annet til Rana Industriterminal der Heidi Nordby Lunde fikk informasjon om aktiviteten ved Wasco Coatings Norway og rørene som nå skipes ut til Polarled.

 

Onsdag kveld var Heidi Nordby Lunde med på ekskursjon til Hauan, der hun fikk orientering om utbygging av ny flyplass. Dette spørsmålet ble også drøftet med industrien under besøket i industriparken.

Onsdag kveld var Heidi Nordby Lunde med på ekskursjon til Hauan, der hun fikk orientering om utbygging av ny flyplass. Dette spørsmålet ble også drøftet med industrien under besøket i industriparken. Foto: Bjørn Leirvik.

Nyttig å vise fram industrien

– Når vi kan ta dem med inn i industriparken, og de får møte ledere i sentrale bedrifter, får de også langt bedre forståelse for den svært omfattende aktiviteten som skjer her, samt de utfordringer som industrien møter, Hun sier det er svært positivt å kunne dele den offensive holdningen som industrien tar til blant annet «det grønne skiftet».

Det gir oss en fin anledning også for våre stortingspolitikere til å drøfte direkte med representanter for industrien hva som er oppnådd allerede, hvilke planer som finnes for videre satsing i Mo Industripark, og hvilke utfordringer som må løses, sier Anita Sollie.

Del Del Del