Onsdag 2. september besøkte statsminister Erna Solberg først Mo Industripark, der hun møtte en rekke ledere i næringsliv og offentlig forvaltning til informasjon og debatt.

Hektisk sommer og høst med politikerbesøk

13 oktober, 2015 12:23 Del Del Del

Siden sommerferien har det vært en svært hektisk høst i forhold til besøk til Mo Industripark. Politikere fra aller partier på Stortinget, samt en rekke ministre, statssekretærer og rådgivere har kommet til Mo i Rana for å samtale med representanter fra industrien.

Besøksaktiviteten har vært langt større enn tidligere år, i forbindelse med valgkamp. Også samarbeidspartnere fra næringsliv og myndigheter har flittig besøkt Mo Industripark.

I vår var det også en rekke politikere som besøkte industriparken, og felles for dem var ønsket om å få presentert hvordan industrien i Rana arbeidet i forhold til omstilling, fagopplæring, miljøsatsing og gjenvinning, samt hvilke utfordringer som er nå og i tiden framover.

Gule Sider presenterer her en oversikt over politikere som har besøkt oss i august og september, med henvisning til artikler fra de respektive besøk, som er offentliggjort på vår hjemmeside.

 

Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Onsdag 2. september besøkte statsminister Erna Solberg først Mo Industripark, der hun møtte en rekke ledere i næringsliv og offentlig forvaltning til informasjon og debatt.

Etter informasjonsmøtet var det pressekonferanse ved Rana Gruber AS, der samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne fortelle at regjeringen gir Jernbaneverket kjøreordre for å starte detaljplanleggingen for oppgradering av Dunderlandsbanen. Dette skal være ferdig sommeren 2016, og det skal skje på Statens regning.

Les mer:

Velkomsttale til statsminister Erna Solberg

Hjertelig velkommen til Rana Gruber!

Ny milepæl nådd for Dunderlandsbanen

 

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

– Ambisjoner om grønn industripark i verdensklasse!

Det var blant annet dette som Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft fikk presentert. Hun fikk god informasjon om den nye strategien for Mo Industripark AS, inkludert prosjektet MIP Bærekraft, av adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, da hun var på besøk onsdag 9. september.

 

 

Trond Giske og Tomas Norvoll

Fylkesrådleder Tomas Norvoll presenterte initiativet fylket tar for å være en regional drivkraft for å ivareta kompetansen inn i framtidig industri og næringsliv.

– Nordland fylke tar initiativ til å sette ned en komite der fylket, de største kommunene, NAV og andre viktige aktører deltar. Formålet er at vi raskt kan finne ut av hvordan vi kan ta vare på kompetansen vi har i dag for virksomhet og sysselsetting framover.

Dette sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll, da han torsdag 3. september presenterte tiltaket under et besøk i Mo Industripark. Til stede var nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, sammen med flere representanter fra fagforeninger i fylket og representanter for Arbeiderparti regionalt og lokalt, samt representanter for Mo Industripark AS.

Les mer:

Må bygge bro inn i framtiden

 

Ola Borten Moe

– Jeg har tro på at framtidig utvikling i Norge vil skje i skjæringspunktet mellom industri, kunnskap og naturressurser. Her ligger det svært mye, og jeg har ikke tro på at utvikling skjer kun på ett felt.

Slik oppsummerte Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe, sitt møte med representanter for Mo Industripark AS og Inkubator Helgeland AS mandag 17. august.

Les mer:

Mineralnæringen fortjener et sterkt departement

 

Arbeidsminister Robert Eriksson

Arbeidsminister Robert Eriksson besøkte Mo Industripark den 3. august, der han ble informert om hvordan industrien møter dagens utfordringer, samt planer for nye virksomhet. Han ble i tillegg informert om den kontinuerlige omstillingen i Ranaindustrien gjennom mer enn 25 år.

 

John-Ragnar Aarset

Statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet besøkte Mo Industripark AS og Rana Industriterminal AS tirsdag 1. september. Her fikk han informasjon om den omfattende virksomheten i industriparken, samt flere spennende nye planer for videre utvikling og vekst.

Les mer:

Drøftet dypvannskai og fibernett

 

Jardar Jensen

Statssekretær i Kommunaldepartementet Jardar Jensen var på besøk fredag 21. august i Mo Indu-stripark sammen med ordførerkandidat Anita Solli fra Rana Høyre.

Les mer:

Industri og samferdsel for Jardar Jensen

 

Per Sandberg

Bygging av datasenter I Nordland, fibernettet, gjenvinning av energi og materialer, samt mineral-næringen, var blant de tema som nestleder i FrP drøftet med Mo Industripark AS da han var på besøk 21. august sammen med blant annet varaordfører Allan Johansen.

Les mer:

Norge trenger fibernett med industriell kapasitet

 

Heidi Nordby Lunde

– For oss i Rana Høyre er det svært viktig at vi får mulighet til å vise våre sentrale tillitsvalgte aktiviteten i industrien i Rana og i Mo Industripark. Det gjør at vi bedre kan fremme industrisaker til våre tillitsvalgte i regjering og Stortinget, sa Anita       Sollie, da hun besøkte industriparken sammen med stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre den torsdag 20. august.

Les mer:

Vil vise fram Ranaindustrien

 

Se artikkelen i PDF-format:

GSnr5_2015-6 GSnr5_2015-7

 

Del Del Del