Tag Archive: Kraftnett

  • 12 mai, 2015

    Kraftnett er en av fem driftsavdelinger i Mo Industripark AS. Avdelingen driver kraftdistribusjon innenfor hele industriparkens område, og har område-, anleggs- og omsetningskonsesjon. Avdelingen har i dag 10 ansatte, hvorav fem er ingeniører og fem montører. De ivaretar alle funksjoner i et nettselskap, herunder drift, vedlikehold og modernisering av alle anlegg, tariffering, måling, avregning, teknisk […]