Tag Archive: Lavutslippssamfunnet

  • 7 juli, 2016

    Olje- og energiminister Tord Lien mener at fornybar kraft og industrikompetanse gir Norge et solid utgangspunkt for omstilling til lavutslippssamfunn.
  • 23 mai, 2016

    I sin artikkelserie «Grønne steg» presenter Enova noen av bedriftene og bransjene som har tatt grønne steg på veien mot lavutslippssamfunnet. Mo Industripark er en av aktørene som presenteres i en artikkel med tittelen «Er dette Norges grønneste industripark?»