Drøyt hundre bedrifter. Over to tusen ansatte. Et samlet energiforbruk tilsvarende tre Alta-kraftverk, og et vannverk like stort som i Oslo. I Mo Industripark lever bedriftene i en symbiose som er særegen i norsk målestokk.

Mo Industripark tar grønne steg mot lavutslippssamfunnet

23 mai, 2016 11:11 Del Del Del

I sin artikkelserie «Grønne steg» presenterer Enova noen av bedriftene og bransjene som har tatt grønne steg på veien mot lavutslippssamfunnet. Mo Industripark er en av aktørene som presenteres i en artikkel med tittelen «Er dette Norges grønneste industripark?»

Bakgrunnen er at Norge frem mot lavutslippssamfunnet må kutte klimagassutslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Industriklynger som Mo Industripark, med stor andel av kraftforedlende industri og hvor bedriftene ligger tett, leverer bra på begge områdene, og de har store forutsetninger for vekst. Som adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS sier i artikkelen: «Norge produserer produkter og metaller som verden trenger for det grønne skiftet. Skal vi produsere vindmøller, trenger vi stålprodukter. Uten kvarts har vi ikke solceller. Industriparker kan og bør være en del av det grønne skiftet. Enova er hovedsamarbeidspartneren vår i forbedringsprosjekter, og siste søknad til dem om støtte til energitiltak er nok ennå ikke sendt herfra. Vi er kommet langt, men på langt nær langt nok.»

Les hele artikkelen her: http://syslagronn.no/2016/05/20/annonseartikkel/enova/er-dette-norges-gronneste-industripark_106338/

 

Vi anbefaler også artikkelen: «Industrisatsing gir resultater».

Enova har lykkes i å bidra til energiomstilling i norsk industri. Det viser en evaluering av Enovas industrisatsing fra 2002 til 2014.

http://syslagronn.no/2016/05/20/annonseartikkel/enova/industrisatsing-gir-resultater_106349/

 

Del Del Del