Tag Archive: luftgassfabrikk

  • 16 desember, 2014

    – Etableringen av den nye luftgassfabrikken i Mo Industripark har gått svært bra, både i forhold til tidsperspektivet, driftsteknisk og ellers. Vi har på plass god drift på anlegget, og vi har nå potensial for å levere til flere kunder framover. Anlegget er bygd for å kunne levere luftgasser ut over vår hovedkunde Celsa Armeringsstål AS. Dette sier Jostein Thomassen, salgs- og markedsdirektør i AGA Norge AS.
  • 20 desember, 2013

    AGAs nye luftgassfabrikk, slik den framstår i desember 2013.