Anlegget i Mo Industripark mottar svært rent kjølevann fra Mo Industripark, forteller Jostein Thomassen og Elin Duus i AGA Norge AS.

Lindegruppens nordligste luftgassfabrikk

16 desember, 2014 15:21 Del Del Del

– Etableringen av den nye luftgassfabrikken i Mo Industripark har gått svært bra, både i forhold til tidsperspektivet, driftsteknisk og ellers. Vi har på plass god drift på anlegget, og vi har nå potensial for å levere til flere kunder framover. Anlegget er bygd for å kunne levere luftgasser ut over vår hovedkunde Celsa Armeringsstål AS.

Dette sier Jostein Thomassen, salgs- og markedsdirektør i AGA Norge AS.

Han legger til at når AGA etablerer slike produksjonsanlegg som det i Mo Industripark (MIP) bygges disse gjerne for et større volum enn det lokale behovet.

– Derfor ønsker vi nå å knytte kontakt med flere kunder. Det kan gjerne være innenfor næringsmiddelindustri, fiskeoppdrett, prosessindustri, offshore, bygg og anlegg osv. sier han.

 

Styrker infrastrukturen i MIP

Det har vært samarbeid i flere ti-år mellom AGA og industrimiljøet i Mo i Rana, først med Norsk Jernverk AS og senere med Mo Industripark AS (MIP AS). AGA har kjøpt luftgasser fra den tidligere luftgassfabrikken til MIP AS, AGA har levert acetylen til MIP AS, og i tillegg har det vært et samarbeid knyttet til salg av maskiner og utstyr.

– For både eksisterende og nye virksomheter er vår erfaring at god tilgang til store mengder luftgasser tiltrekker seg ny aktivitet. Dette er et viktig element i det samlede infrastrukturtilbudet for en industriklynge som Mo Industripark. I så måte har vi felles interesse av å profilere de muligheter som finnes gjennom det nye produksjonsanlegget for luftgasser i Mo Industripark, sier Thomassen.

AGA har allerede leveranser fra sitt anlegg i MIP så langt nord som til Hammerfest. De leverer også til alle Elkems anlegg, og fra deres anlegg i MIP leverer de til Elkem Salten AS. Leveranser av medisinske gasser fra anlegget i MIP kommer også snart, sier han.

 

Sterk miljøprofil

AGA har fire anlegg for produksjon av luftgasser i Norge og ytterligere et antall i Norden og i de baltiske landene. Innsatsfaktorene ved anlegget er luft, elektrisk energi og kjølevann. Kjølevannet i Mo i Rana er for øvrig av høy kvalitet.

Sikkerhet og miljø har alltid et høyt fokus i AGAs virksomhet. Flere produksjonsanlegg sikrer kortest mulig transport til sluttbrukerne.

Anlegget på Mo ligger for øvrig delvis inne i det tidligere profilvalseverket, der emneovnen lå, og delvis utenfor. Det er en topp moderne luftgassfabrikk, som har fire ansatte, og disse inngår i en ordning med hjemmevakt 24 timer i døgnet. Anlegget styres lokalt, men kan også fjernstyres fra sentralen i Avesta. Det er to lagertanker i forbindelse med fabrikken – den største for oksygen og den minste for nitrogen.

Det nye AGA-anlegget i Mo Industripark har fire ansatte, og disse inngår i en ordning med hjemmevakt 24 timer i døgnet. Anlegget fjernstyres fra sentralen i Avesta, og den kan også styres lokalt. Tom Stenwall er fabrikksjef i Mo i Rana.

Det nye AGA-anlegget i Mo Industripark har fire ansatte, og disse inngår i en ordning med hjemmevakt 24 timer i døgnet. Anlegget fjernstyres fra sentralen i Avesta, og den kan også styres lokalt. Tom Stenwall er fabrikksjef i Mo i Rana.

Anlegget i MIP har kun en kompressor i produksjonsanlegget for luftgasser, som er en nyvinning. Dette er det første av AGAs luftgassanlegg som kun har en, da det vanlige er å ha to.

Det er to maskiner som tørker luften som kommer fra inntaket. Inntaket ligger over taket, går så gjennom et filteranlegg før det kjøles ned i destillasjonskolonnen til minus 196 grader. Dette gjøres for å skille oksygen og nitrogen. Oksygen blir flytende på 183 kuldegrader, argon på 186, og nitrogen på 196.  Det elektriske forbruket er på 8 MW per time for hele anlegget.

Anlegget er datastyrt og får alarmer for alle avvik. De kan styre anlegget både ute i administrasjonsbygget og i produksjonsanlegget.

Avanserte instrumentcontainerne ble levert ferdig med alt utstyr fra Tyskland. Containere er full av instrumenter, som blant annet gjør analyse av luftinntak og produsert nitrogen, oksygen og trykkluft.

De har også en egen hall for trykkluft. Her er det tre maskiner, både kompressorer og lufttørkere.

Elin Duus, Tonnage Key Account Manager i AGA forteller at det er Celsa Armeringsstål AS som er den store kunden i Mo Industripark.

I dag leverer AGA mye trykkluft og oksygen, samt litt mindre nitrogen til Celsa. Det er direkte rørledning fra det nye produksjonsanlegget og over til Celsa.

Det var Elin Duus som sammen med Per Hårderup ved salgsavdelingen ved AGA som hadde ansvaret for forhandlingene med Celsa Armeringsstål AS, og som førte til at AGA bestemte seg for å bygge luftgassanlegget i Mo Industripark.

 

Les mer om AGA-konsernet og Lindegruppen i artikkelen:

https://www.mip.no/2014/aga-del-av-verdens-storste-leverandor-av-luftgasser/

Uteanlegget i kveldslys.

Uteanlegget i kveldslys.

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s8

GSnr1_2015s9

Del Del Del