Tag Archive: sykehusstruktur

  • 29 november, 2019

    Kronikk av Arve Ulriksen, først publisert på Rana Blad og Rana No 18. oktober. Var også leder i Gule Sider 5-2019. Det skal snart tas en beslutning om sykehusstrukturen på Helgeland. Prosessen har pågått i lang tid og tærer på mange i byene og tettstedene i regionen vår. Ikke minst for pasienter og ansatte, men […]
  • 1 mars, 2019

    Et akuttsykehus på Mo er en sentral del av Mo Industriparks beredskap. Nærheten mellom en av landets største industriparker og det framtidige akuttsykehuset vil i tillegg styrke rekrutteringsevnen til begge miljøene.    I dag er det rundt 2 500 arbeidsplasser i Mo Industripark, fordelt på 108 ulike bedrifter som årlig omsetter for nær 8 mrd. […]