Glencore Manganese Norway AS

Strømmen tilbake for de fleste

4 november, 2015 8:12 Del Del Del

(Saken er oppdatert kl. 20:30)

– Vårt fokus nå er å få lagt inn strømmen til stålverket i Celsa Armeringsstål AS. Vi har fortsatt alt disponibelt mannskap ute for å sikre at det kan skje snarest mulig. Det er utstyr som skal demonteres, rengjøres og så installeres igjen.

Dette forteller avdelingsleder Odd Husnes i MIP Kraftnett, Mo Industripark AS.

Det var like før kl 06.00 onsdag morgen (4/11) at en høyspentbryter i tilknytning til høyspentnettet havarerte. Dette ga følgeskader i 22-kV-anlegget i Svabo, og da gikk strømmen i hele Mo Industripark.
Det er kun materielle skader som følge av dette uhellet, og ingen personer kom til skade.

Det generelle strømnettet i industriparken lå ute til nærmere 07:45. Strømnettet hadde også slått ut datanettet, og dette kunne først åpnes igjen etter at strømmen kom tilbake, ca. kl. 08:45.

Produksjonen ved alle prosessbedriftene ble rammet av strømbruddet. Ca. 09:15 ble strømmen koblet til for Fesil Rana Metall AS, og like etter til Glencore Manganese Norway AS. De kunne da starte opp sin produksjon igjen.

Ved stålverket i Celsa Armeringsstål AS er skadene mer omfattende, og dette arbeidet ble straks startet opp. Husnes regner med at dette vil kunne ta ett døgn, da arbeidet er omfattende og komplisert.

Valseverket ved Celsa Armeringsstål AS fikk strømmen tilbake ved ett-tida.

Hva som er årsaken til strømbruddet vil først bli klarlagt fullt ut når arbeidet er gjennomført.

Det er 19 år siden det sist gang var et så omfttende strømbrudd i Mo Industripark.

Del Del Del