Miljødirektoratets Ellen Hambro sier at dagens grenser for svevestøv ikke er strenge nok. Foto: John Petter Reinertsen/Miljødirektoratet

Strammer inn grensene

15 desember, 2015 9:41 Del Del Del

Allerede om noen uker kan svevestøvsgrensene bli skjerpet.

Miljødirektoratet (MD) har, sammen med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, utarbeidet et forslag til nye og lavere grenser for svevestøv. Forslaget har vært ute til høring hos 14 instanser. Tolv er positive, mens to er nøytrale i sin tilbakemelding.

– Saken er nå til behandling hos departementet. Intensjonen er å innføre en skjerping allerede fra 1. januar, sier avdelingsdirektør i klima- og miljødirektoratet, Anne Gislerud.

Direktoratet foreslår å redusere antall døgn der grensen på 50 mikrogram per kubikkmeter luft (µg/m³) kan overskrides, fra 35 til 30. Samtidig foreslås årsmiddelkonsentrasjonen for PM10 å reduseres fra 40 til 25 µg/m³, mens årsmiddelen for PM2,5 reduseres fra 25 til 15 µg/m³.

− Lokal luftforurensning er et betydelig helseproblem for mange mennesker. Dagens grenser er ikke strenge nok til å beskytte befolkningen mot helseskader. Vi ser behovet for å skjerpe grensene for partikler, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en uttalelse i forbindelse med forslaget som er overlevert departementet.

 

I 2018 skal det gjennomføres en ny vurdering av hvorvidt grenseverdiene skal skjerpes ytterligere fra 2020.

 

Les også artiklene som er relatert til denne:

Først i Norge med nytt verktøy mot svevestøv

https://www.mip.no/2015/forst-i-norge-med-nytt-verktoy-mot-svevestov/

Bekjemper støv med plenfrø og asfalt

https://www.mip.no/2015/bekjemper-stov-med-plenfro-og-asfalt/

Kommunen vurderer bilen

https://www.mip.no/2015/kommunen-vurderer-feiebilen/

Godt innenfor kravene i 2015

https://www.mip.no/2015/godt-innenfor-kravene-i-2015/

 

 

Last ned hovedartikkel og biartikler i pdf-format:

GSnr7_2015s16

GSnr7_2015s17

GSnr7_2015s19

Del Del Del