Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, har formulert vår målsetting slik: «Mo Industripark skal være blant verdens ledende industriparker målt i utslipp til ytre miljø, energieffektivitet og gjenvinning, og dette skal synliggjøres gjennom fokus på etablerte forsknings- og forbedringsprosjekt.»

Strategisk samarbeid for grønn industripark

5 januar, 2016 11:01 Del Del Del

Mo Industripark AS og Bellona har inngått et treårig samarbeid for å styrke arbeidet i å etablere grønn industripark i verdensklasse.

Vårt samarbeid med Bellona er viktig for å sette størst oppmerksomhet på de områdene som gir størst uttelling i forhold til å redusere utslipp. Gjennom samarbeidet skal vi identifisere områder hvor vi trenger mer forskning og utvikling for å kunne iverksette tiltak som både reduserer utslipp samtidig som det er lønnsomt for bedriften i Mo Industripark, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

– Avtalens overordnede mål er å bidra til at Mo Industripark som en industriell klynge utvikles i en miljøvennlig retning i et samspill mellom myndigheter, industri, forskning og samfunn, sier leder for Bellona, Frederic Hauge.

Mo Industripark AS har gjennom et omfattende strategiarbeid vedtatt grunnlaget for vår nye, sterke satsing framover; «MIP Bærekraft». Dette er en systematisering og koordinering av den omfattende satsingen som har vært på gjenvinning i mange år i Mo Industripark. Framover vil vi arbeide målbevisst for å utvikle dette videre, og løfte vår grønne profil til et nytt og høyere nivå. Vi har satt oss som ambisjon å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet!

For å styrke dette arbeidet har vi knyttet til oss en rekke gode samarbeidspartnere innenfor høyere utdanning, forskning og utvikling.

Samarbeidsavtalen med Bellona er en naturlig konsekvens av behovet for å skaffe seg best og bredest mulig kompetanse i alle deler av prosjektet «MIP Bærekraft».

 

Et tidsskille

Norge står midt oppe i et tidsskille. Vår avhengighet av oljeøkonomien må endres. Andre næringer enn olje- og gassnæringen må i langt større grad gis vilkår for vekst og utvikling skal vi i Norge nå dagens og morgendagens klimamål, samtidig som vi skal klare å opprettholde norsk velferd og sysselsetting.

Den eksportrettede og kraftforedlende industrien er den næringen vi framover må satse på, sammen med mineralnæringen og havbruksindustrien.

De store bedriftene i Mo Industripark (MIP) vil være en naturlig del av dette. Vi har i dag flere fortrinn, som det er viktig å bygge videre på. Det er først og fremst rikelig tilgang til fornybar kraft, som gir oss sikker tilgang på energi. Vi har gjennom flere år bygd opp et omfattende system for gjenvinning av energi, biprodukter og avfall. Her er Norges største gjenvinningsmiljø av skrapstål. Vi har omfattende gjenbruk av vann og materialer, og vi har miljømessig trygg deponering av avfall som ikke kan gjenvinnes.

Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, har formulert vår målsetting slik: «Mo Industripark skal være blant verdens ledende industriparker målt i utslipp til ytre miljø, energieffektivitet og gjenvinning, og dette skal synliggjøres gjennom fokus på etablerte forsknings- og forbedringsprosjekt.»

Avtalen har en varighet på 3 år i første omgang.

 

Del Del Del