Trafikkaksjonen 2023

12 oktober, 2023 12:41 Del Del Del

Tradisjon tro skal det i løpet av oktober arrangeres trafikksikkerhetsdag i Mo Industripark. Formålet er å øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet i parken. Årets hovedtema er fart.

Trafikkaksjonen, som prosjektet kalles, har pågått de siste tjue årene, med unntak av koronaårene.

– Vi har arrangert en trafikksikkerhetsdag hver høst i mange år for å rette oppmerksomheten mot trafikksikkerheten i parken. Jeg har hatt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet siden jeg startet i 2014, men prosjektet har pågått i over 20 år forteller driftstekniker Kjetil Johnsen i Mo Industripark AS.

– På grunn av koronaepidemien har vi ikke arrangert trafikksikkerhetsdag siden 2019, men nå skal vi endelig sette i gang igjen, sier Johnsen.

Driftstekniker Kjetil Johnsen i Mo Industripark AS.

Under aksjonen vil MIP Eiendom, sammen med HMS-representanter fra flere bedrifter i parken, være til stede i alle innkjøringsportene for å dele ut brosjyrer med informasjon om trafikksikkerhet.

– Vi vil dele ut brosjyrer med relevant informasjon om sikkerhet, fart, parkering, fotgjengere og syklister, samt illustrative bilder. Det vil også være utdeling av refleksbånd og muligheten til å vinne gavekort, forteller Johnsen.

– Trafikksikkerhetsdagen skal holdes en dag i høst, litt væravhengig, men forhåpentligvis i midten av oktober. Vi vil sende ut en varsling til bedriftene som skal være med noen dager i forkant, sier Johnsen.

Årets hovedtema blir fart, da det har blitt registrert en del kjøring over fartsgrensen. Fartsovertredelser er uheldig i en industripark med et komplisert trafikkbilde bestående av både privatbiler, servicebiler, tungtransport, fotgjengere og syklister.

– Det er registrert en del som kjører fort opp fra hovedporten og oppover mot tungtransportveien. Der passerer man brakkene hvor det er mange gående som krysser veien, og det er fort gjort at det oppstår trafikkfarlige situasjoner med både gående, syklende og tungtransport. Det er mange hensyn å ta når man ferdes i industriparken, forteller Johnsen.

– Det har også oppstått farlige situasjoner i krysset ved Skansenporten, som følge av for høy fart, legger Johnsen til.

I krysset ved Skansenporten har det oppstått farlige situasjoner, som følge av for høy fart.

Johnsen har sett effekten av disse trafikksikkerhetsdagene tidligere, og håper at årets trafikkaksjon vil bidra til økt bevissthet sånn at folk holder fartsgrensene i parken.

– Tidligere år har vi blant annet hatt parkering som tema. Da har vi sett at folk har blitt flinkere til å parkere på plasser som er foreholdt deres bedrift. I Verkstedløypa skal man rygge inn på parkeringsplassene, sånn at man slipper å måtte rygge ut i veien på slutten av dagen og skape farlige situasjoner. Dette med å rygge inn når man parkerer er også et viktig sikkerhetstiltak uansett hvor man parkerer, og erfaringen viser at dette er god forebygging, sier Johnsen.

– Vi ser at disse trafikksikkerhetsdagene har en positiv effekt og er med på å synliggjøre og gjøre folk oppmerk på trafikksikkerheten i parken, avslutter Johnsen.

Del Del Del