Ronny T. Straum, driftstekniker ved Mo Fjernvarme AS.

Utnytter overskuddsenergi

28 januar, 2014 10:06 Del Del Del

Jeg var ganske skolelei og hadde lyst til å jobbe med noe praktisk. I ung alder hadde jeg ingen åpenbare planer, men det dukket opp etter hvert. Da jeg gikk på videregående var jeg inne på tanken om å bli brannmann, og mange av valgene ble tatt med det i bakhodet, sier Ronny T. Straum.

 

Kursen ble endret litt etter hvert, og etter noen år i jobb kom interessen om å ta høyere utdannelse.

– Jeg hadde flere kjente som hadde gjort det, og jeg så at det med litt innsats kunne åpne seg mange spennende muligheter, forteller Ronny.

Ronny har vært bevisst på å fullføre det han har begynt på og har etterhvert fått en solid utdannelse.

– Målet mitt har alltid vært å klare meg selv. Jeg hadde lyst å flytte fra Mo og prøve noe nytt. Planen var å slå seg til ro et annet sted, men etterhvert forandret ting seg, spesielt da jeg fikk barn, sier Ronny.

Etter å ha bodd borte i 13 år vendte Ronny snuten hjem igjen.

 

”I Norge er Mo Fjernvarme AS det eneste fjernvarmeanlegget som baserer seg helt på utnyttelse av overskuddsenergi.”

 

Fleksibel potet

Maskiningeniør valgte han fordi han hadde bakgrunn som mekaniker. Det åpnet mange dører for den tidligere grubenværingen.

– Det er et veldig fleksibelt yrke. Jeg spisset utdannelsen innenfor drift og vedlikehold, og da blir man som poteten, ler han.

Ronny sier det er vanskelig å sette faget maskiningeniør i noen bås fordi man er borti så mye forskjellig, og mulighetene er mange etter endt utdannelse. Han har en spennende jobb som han er godt fornøyd med.

– Ved Mo Fjernvarme kommer man borti mange ulike fag og problemstillinger. Nye prosjekter, oppfølging av produksjon og eksisterende kunder er en stor del av jobben. Jeg trives med variasjon og utfordringer og jeg har lært mye nytt siden jeg begynte her. Jeg er i kontakt med så mange ulike fag og nye problemstillinger, og møter mange forskjellige folk med stor kompetanse innenfor sitt fagfelt, sier han og fortsetter:

– Hadde jeg ikke tatt de valgene jeg gjorde hadde jeg nok ikke hatt denne jobben.

 

Ikke for seint

Før han begynte på ingeniørutdannelsen gikk han en runde med seg selv.

– Jeg visste at hvis jeg begynte på skolen igjen fikk jeg studielån, og det krever litt å omstille seg fra jobb til skolebenken, men samtidig ga det meg de mulighetene jeg har i dag. Jeg føler aldri det er for seint å hoppe på, selv om man har begynt å bli godt voksen. Man har mange år igjen av arbeidslivet selv om man har passert 30, smiler han.

Arbeidsmiljøet ved Mo Fjernvarme er lite og de er bare tre ansatte. Ronny roser kollegene sine.

– Begge har vært lenge inne i industrien og de er svært dyktige innenfor hvert sitt område. Jeg lærer mye av begge to.

I Norge er Mo Fjernvarme AS det eneste fjernvarmeanlegget som baserer seg helt på utnyttelse av overskuddsenergi. Fjernvarme erstatter i stor grad fyring med olje. De fleste større bygg i sentrum av Mo i Rana er tilknyttet nettet til Mo Fjernvarme. Det gjelder for eksempel Moheia fritidspark med badeland, kunstgressbane og idrettshaller, Nasjonalbiblioteket og Statens innkrevingssentral. Gjenvunnet energi holder også gågatenettet snø- og isfritt om vinteren.

Til tross for at Ronny har mange år på skolebenken bak seg, er han ikke fremmed for å bygge på enda mer i fremtiden, men da et deltidsstudiet ved siden av jobben.

– Jeg kunne tenkt meg at jeg på sikt får litt mer tyngde innenfor økonomi og administrasjon, smiler Ronny T. Straum.

 

Kort om Ronny Tustervatn Straum

Navn: Ronny Tustervatn Straum

Alder: 36 år

Bedrift: Mo Fjernvarme AS siden 2010

Hjemsted: Åga (tidligere Gruben)

Utdannelse: Befalsskoleutdannelse, bilmekaniker på tynge kjøretøy, Maskiningeniør

Arbeidserfaring:  Ett år som instruktør i forsvaret, Tre år som mekaniker ved det lokale busselskapet i Kristiansand, offshore i Nordsjøen i ett år som operatør innenfor brønntesting, 2 år som vedlikeholdsingeniør ved AGR emiteam AS Trondheim og Molab AS en kort periode som måletekniker.

 

Se reportasjen fra MIP Magasin 2014 i pdf-format:

MIPmagasin_RonnyTStraum

 

Del Del Del