Marius Reinsnes ved IMO Sveiseindustri AS foran den nye sveisemaskinen for søylearmering. Ordren som her produseres er armeringssøyler til kaipeler for ny kai for Kleven verft i Ulsteinvik.

Vekst for IMO Sveiseindustri AS

29 oktober, 2014 8:34 Del Del Del

– Vi er nå 18-20 i arbeid, og det er en fordobling i løpet av de siste fire-fem årene. Vi har nå et nivå på virksomheten vår som kjennes meget bra for oss, sier Marius Reinsnes, driftsleder Armering ved IMO Sveiseindustri AS.

Han forteller at bedriften har hatt godt med oppdrag den siste tiden, og de har innleide folk hele tiden.

 

Jernbanebruer

En nylig avsluttet ordre var fem jernbanebruer i stål. Den 24. september gikk den femte og siste brua fra IMO Sveiseindustri AS med lastebiltransport fra verkstedsbygget i Mo Industripark. Ordren på fem bruer var for Veidekke Bane, der sluttbruker er Jernbaneverket. Den siste veide hele 51,7 tonn, mens de fire øvrige veide om lag 35 tonn. Tyngden på den siste gjorde at frakten måtte gå gjennom Sverige, da bruer langs E6 ikke tålte denne totalvekta. Ikke nok med det, siste strekning gikk via Åre og inn på riksveg 72 inn i Norge, ned til Verdal. Totalt ble transporten på vel 85 mil, mer enn den doble av vanlig transport til Steinkjer.

– Denne ordren var på fem forskjellige bruer, som skal til strekningen Steinkjer – Snåsa, sier Marius Reinsnes.

For IMO Sveiseindustri AS er slike ordrer viktige, fordi det utelukkende er verkstedsarbeid i eget hus.

– Det er en del av strategien for virksomheten vår for hvilke oppdrag vi ønsker å utføre, forteller han.

 

Sveisemaskin

I fjor vår gikk IMO Sveiseindustri AS til innkjøp av en sveisemaskin for søylearmering.

– Armeringsmaskinen er for produksjon av søylearmeringer opp til 16 meters lengde, sier Marius Reinsnes.

Han forteller at søylearmering er for utstøyping av pelerør til bæring av kai og bruer.

Bedriften videreforedler også armeringsstål med kapping og bøying i en egen maskin i verkstedbygget.

Han legger til at de gjennom årene har vært med på mange kai- og bruprosjekter der kunden kjøpte ringer og rettjern og sveiste dette sammen på byggeplassen, alternativt at de gjorde på samme måte i verkstedet før utsending til byggeplass

– Mange års erfaring i dette markedet fortalte oss at en maskin for søyler hadde livets rett, og de langvarige kundeforholdene vi har ga oss et godt marked, sier han.

Det er få entreprenører som bygger sjøbaserte anlegg, som kaier og bruer. Dette er derfor en nisje i markedet.

Nå leverer de en ordre til Møre på over 200 tonn. Kunden er en entreprenør innenfor betongbransjen som de har hatt et godt kunde-leverandørforhold gjennom lengre tid.

Videre skal de i gang å levere til et kaiprosjekt i Oslo, og et tilsvarende i Fredrikstad. Her er det samme entreprenør på begge stedene og til sammen utgjør dette utbygginger på over 500 meter kai. Til dette trengs det om lag 450 tonn søylearmeringer

– Vi har klart å arbeide opp et godt kundegrunnlag gjennom flere år, mye på grunn av gode leveranser gjennom årene, sier Marius Reinsnes.

Den siste av de fem jernbanebroene lastes opp på trailer, for transport sørover. Fra venstre: Lars Åge Paulsen, Nesna Maskinstasjon AS, Marius Reinsnes, Børge Antonsen, og Tobias Reinsnes, alle tre fra IMO Sveiseindustri AS.

Den siste av de fem jernbanebroene lastes opp på trailer, for transport sørover.
Fra venstre: Lars Åge Paulsen, Nesna Maskinstasjon AS, Marius Reinsnes, Børge Antonsen, og Tobias Reinsnes, alle tre fra IMO Sveiseindustri AS.

Nær armeringsprodusenten

IMO Sveiseindustri AS har fordelen ved å ligge så nært produsenten av armeringsstål som det er mulig å gjøre. Nærheten til den eneste produsenten av armeringsstål i Skandinavia, Celsa Armeringsstål AS, gir gunstig logistikk inn til deres egne produksjonslinjer. Dette har et positivt miljøaspekt, i prinsippet også for kunden.

Ferdigproduktene sendes ut fra IMO Sveiseindustri AS til kundene med trailer, både for kapp- og bøy-produkter og søylearmeringsprodukter.

 

Mer effektiv drift

IMO Sveiseindustri AS flyttet for tre år siden inn i nytt bygg i Mo Industripark. I tillegg har de nå leid hele det tidligere Primeanlegget, som ligger like ved verkstedbygget. Totalt har de 3.000 kvadratmeter verkstedsareal. De har halve virksomheten innenfor produkter de fabrikkerer i verkstedbygget, og halvparten rettet mot videreforedling av armeringsstål.

I forhold til ansatte, så er det flere på mekanikerarbeid enn armeringsoppdrag. I både arealbruk og leveranser utgjør de to feltene like mye.

– På tonnasje er armeringsoppdragene vesentlig større, sier Reinsnes.

Han sier de regner med å levere om lag 3500 tonn bearbeidet armeringsstål i løpet av 2014.

Etter at de kom inn i nye lokaler har de fått en mer effektiv drift, blant annet med bedre plass, bedre produksjonslinjer og ordentlige kraner. Det har gitt konsekvens i økt vekst og flere ordrer.

Bedriften har et godt ordrebelegg, stort sett langt ut i 2015.

– Vi ligger i forhandlinger om et nytt, større prosjekt, som er større i både volum og ordresum enn bruene. Klarer vi å hale dette i land vil det være meget bra for virksomheten i 2015. Vi håper å få avklart dette nå i høst, avslutter Marius Reinsnes ved IMO Sveiseindustri AS.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side6

GSnr4_2014_side7

Del Del Del