First Lego Leauge er ett av de prioriterte tiltakene for sponsortilskudd fra Mo Industripark AS. Arrangementet har vært sponset i flere år, og også i 2015 vil MIP AS være en aktiv samarbeidspartner for First Lego Leauge. Bildet er fra arrangementet høsten 2014 i Campus Helgeland.

– Vi prioriterer å sponse aktiviteter for barn og unge

24 februar, 2015 10:50 Del Del Del

Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS er glad for å kunne bidra til tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom de midlene selskapet bruker til sponsing.

– På lang sikt tror vi dette kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting, gjennom at vi tiltrekker oss dyktige og kompetente medarbeidere til næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. Vi vil trenge mange gode hoder framover, og da er det å satse på barn og ungdom helt avgjørende, sier han.

Ulriksen forteller at det kom inn mange søknader om sponsormidler ved årets utlysing.

– Vi hadde offentliggjort kriteriene for hvilke tiltak som vi ville prioritere i forkant på vår hjemmeside, samt at det var annonsert i Rana Blad med henvisning til hjemmesiden, forteller markedssjef Jan Gabor.

Gabor legger til at det naturligvis var begrenset hvor mange gode formål som kunne få støtte, og derfor ble søknadene grundig vurdert i forhold til de annonserte kriteriene.

– Dessverre måtte vi si nei til mange gode formål. Neste mulighet er søknadsfristen for 2016, som er i november, sier Jan Gabor.

Kriteriene

Dette er kriteriene som søknadene vurderes etter:

  • Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting.
  • Mo Industripark AS skal støtte tiltak som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv. Søkerne må være lokalisert på Nord-Helgeland.
  • Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

Mo Industripark AS gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil det vektlegges tiltak som:

–          Styrker rekruttering til industri og industrirelatert virksomhet

–          Fremmer interesse for fagopplæring og realfag

–          Fremmer interesse for lokalkunnskap

–          Er basert på lokal aktivitet i vår region

Tiltak for barn og unge vil bli prioritert.

I tillegg til sponsoravtalene har Mo Industripark AS inngått noen profileringsavtaler.

– Dette er avtaler der vi inngår samarbeidsavtaler med organisasjoner for felles profilering knyttet til konkrete tiltak, både innenfor miljø, idrett og kultur. Dette er avtaler der vi deltar aktivt i et arrangement eller aktivitet, for å fremme konkrete målsettinger, og der begge parter kan oppnå bedre resultat gjennom samarbeidet, avslutter Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS.

 

Følgende 14 tiltak mottar sponsortilskudd fra Mo Industripark AS i 2015, i alfabetisk rekkefølge:

Bossmo & Ytteren IL, Barnas idrettsskole                            Idrettsaktiviteter for barn

Bossmo & Ytteren IL – Håndballgruppa, J16                       Lagidrett/Håndballaktivitet, jenter 16-årslaget

Elevbedrift Kalendergjengen                                                   Ungdomsbedrift med Ranaprofilering

Elina Munch Kulset                                                                       Elitesatsing fiolin

First Lego League                                                                           Realfagsatsing mot skoleverket

Fredrik Gjesbakk                                                                           Elitesatsing skiskyting

IL Stålkameratene, Barn og ungdom                                     Lagidrett/Fotballaktivitet for gutter og jenter

MIPs Ungjazz – ved Hemnes Jazz                                           Musikktilbud for ungdom gjennom 2015

NM i automatisering                                                                    Elevaktivitet Polarsirkelen VGS

Rana Svømmeklubb                                                                     Lagidrett/svømmeaktivitet barn og ungdom

Venture Cup – Start UiN                                                             Studentaktivitet, Universitetet i Nordland

Vilde Gjesbakk                                                                               Elitesatsing friidrett

Voksne for barn                                                                             Opplæring i barneskolene, psykisk helse

Værangfjord IL, Rødøy                                                                Lagidrett, aktivitet for gutter og jenter

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s16

Del Del Del