Det er HJH som har entreprisen med å lukke deponiet til Glencore Manganese Norway AS. De har (i begynnelsen av juni) i sving tre dumpere og tre gravemaskiner, samt en bulldozer.

Glencore-deponiet lukkes

15 juli, 2014 10:11 Del Del Del

– Deponiet vårt er nå oppfylt. Derfor avsluttes dette deponiet nå, og arbeidet er i full gang med å lukke det, sier adm. dir. Bjørn Ugedal ved Glencore Manganese Norway AS.

Arbeidene med å lukke deponiet til Glencore Manganses Norway AS er godt synlig fra E6, da det ligger like over nybygget til Bilalliansen AS. I oktober er deponiet lukket, og da har dette blitt et nytt grøntareal som er med på å gjøre fasaden for Mo Industripark penere. Samtidig vil det bidra til å redusere og hindre støvflukt mot byen ved østavær.

Det er Hans Johnny Høgås AS (HJH) som har entreprisen på oppdraget, mens Norconsult AS er engasjert som prosjektleder. Arbeidet med lukking skjer i samarbeid med grunneieren, som er Mo Industripark AS.

– Det har vært en omfattende prosess før vi startet arbeidet med å lukke deponiet. Først hadde vi en lang prosess med søknad til Miljødirektoratet. Det har vært utført en omfattende utredning av hvordan deponiet skulle lukkes, teknisk sett, sier Ugedal.

Han forteller at de også har fått tillatelse fra Miljødirektoratet for å etablere et nytt deponi. Det er ennå ikke tatt beslutning om eller når de skal gjennomføre det.

Under arbeidet med lukkingen av deponiet er det flyttet på en del masser, planert og lagt ny duk på det nedre nivået. Her skal det fylles på ny masse over og så beplantes. Dette nivået blir 2,40 meter høyt, og derfra vil det lukkede deponiet skrå opp mot nivået oppe i industriparken.

– Vi deponerer løpende avfallsprodukter i Mofjellet, etter inngått avtale med Miljøteknikk Terrateam AS, sier Bjørn Ugedal.

Han sier at de jobber videre framover med at avfall fra produksjonen dels resirkuleres inn i produksjonsprosessen, dels deponeres inne i Mofjellet, slik det ble omtalt i artikkel i Gule Sider nr. 3 i 2013.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_s8_2014

Del Del Del