Piruetter som dette setter liv, materiell og bedriftens virksomhet i fare.

Meld fra om uvettig kjøring!

13 juni, 2014 10:57 Del Del Del

– Slik villmannskjøring setter oppdrag og arbeidsplasser i fare!

Det sier Kjetil Johnsen i Mo Industripark AS, avdeling MIP Eiendom, etter at det er innmeldt alvorlige trafikkavvik i Valseløypa, mellom valseverket til Celsa Arnmeringsstål AS og fabrikhallen til Momek Fabrication AS.

Det er opprettet avvik både ved Celsa Armeringsstål AS, ved Momek Group AS og i Mo Industripark AS på forholdet, og det ble tirsdag 10. juni også tatt opp på en felles befaring.

Det er advart mot brudd på trafikkbestemmelsene en rekke ganger, og for noen synes dette å snakke for døve ører. Konsekvensene av slik adferd ser ikke ut for å nå fram til de som utfører farlig og uvettig kjøring inne i industriparken.

– Vi legger store ressurser inn i sikkerhetsarbeidet vårt, og det er svært trist å se slike bilder som dette, sier Tore Aasen, HMS-koordinator ved Celsa Armeringsstål AS.

– Dette er et svært alvorlig avvik. Det viktigste er selvsagt at ingen blir skadet av uforsvarlig kjøring. Det er også slik at bedriftene i industriparken er tjent med at vi er, og fremstår som et industrimiljø som tar sikkerhet på alvor.

Våre kunder har nulltoleranse når det gjelder bevisste brudd på sikkerhetsbestemmelser. Slike bilder kan henge ved oss som leverandør i lang tid og slike hendelser vil kunne medføre tapte ordrer og det setter arbeidsplasser i fare, sier Morten Øvermo.

– Om ansatte i industriparken er vitne til slik adferd, som setter liv, materiell og virksomhet i fare, så oppfordrer vi dem til å melde dette straks inn til egen bedrift eller Mo Industripark AS, sier KHMS-sjef Morten Øvermo i Momek Group AS.

Slik villmannskjøring, i området mellom TESS, verkstedhallen til Momek Fabrication AS og valseverket til Celsa Armeringsstål AS, er helt uakseptabel i Mo Industripark. De som er vitne til slik adferd oppfordres til å melde dette straks inn til egen bedrift eller Mo Industripark AS.

Slik villmannskjøring, i området mellom TESS, verkstedhallen til Momek Fabrication AS og valseverket til Celsa Armeringsstål AS, er helt uakseptabel i Mo Industripark. De som er vitne til slik adferd oppfordres til å melde dette straks inn til egen bedrift eller Mo Industripark AS.

Les artikkelen i pdf-format fra den trykte utgaven av Gule Sider:

GSnr3_s7_2014

Del Del Del