- Jeg storkoser meg og det er en svært fin gjeng å jobbe sammen med, sier Bjørnar Dahle.

MoTest AS: I stadig utvikling

7 July, 2014 0:47 Del Del Del

 

– Jeg tror vi går spennende tider i møte!

Dette sier daglig leder leder Bjørnar Dahle i MoTest AS. Bedriften ble etablert i 2001 og har fire ansatte.

– Vi utfører kvalitetskontroll av oppdrag som blant annet mekanisk industri har utført, slik at de kan dokumentere at de har utført ordren i henhold til kundenes spesifikasjoner.

Våre kunder er godt fornøyd med at det er en aktør på dette feltet som er lokalisert i Mo Industripark. Det gjør at de slipper å benytte seg av tilreisende kvalitetskontroll, sier Dahle.

Kundene til MoTest AS er i hovedsak i Nordland, med betydelig tyngde i Mo Industripark. Dette gjelder blant annet verkstedsindustribedrifter som Momek Group AS, Miras Grotnes AS, Miras Hydraulikk AS, samt Imtas AS og Westcon Helgeland. I tillegg utfører de kvalitetskontroll av øseutstyret i smelteverkene til Celsa Armeringsstål AS, Fesil Rana Metall AS og Glencore Manganese Norway AS.

MoTest AS har også avtale med Det Norske Veritas (DNV) om sertifisering av sveisere for dem. Disse oppdragene har hatt god økning i det siste, i og med at det brukes mer og mer av spesialmaterialer ved sveising.

-Dette er en god tjeneste i produktspekteret til MoTest, sier Bjørnar Dahle.

Han forteller at de har et nært og godt samarbeid med flere aktører innenfor testtjenester og kvalitetssikring, blant annet DNV og Molab AS.

NDT-inspektør Patrick Bakksjø kalibrerer ultralydutstyret, som forberedelse til ultralydkontroll. - Dette er noe vi gjør hver dag som ledd i våre prosedyrer, sier han.

NDT-inspektør Patrick Bakksjø kalibrerer ultralydutstyret, som forberedelse til ultralydkontroll.
– Dette er noe vi gjør hver dag som ledd i våre prosedyrer, sier han.

Både erfarne og unge

I dag er det fire ansatte ved MoTest AS. I tillegg har de god hjelp på deltid av tidligere daglig leder, Elias Bohlin. Selv om Elias Bohlin nå formelt sett har sluttet, har vi god nytte av han fortsatt. Det er svært positivt at Elias fortsatt er en del av miljøet vårt, med sin erfaring.

Bedriften har gjennomgått flere endringer i sitt 13 år lange liv, både opp- og nedturer. De fikk en betydelig kunde i sin tid i Ruukki Profiler AS, der de hadde kvalitetskontroll av vindmølleflensene som ble produsert. Da bedriften la ned sin produksjon mistet MoTest 40 prosent av sin omsetning. De var da oppe i sju ansatte, og måtte nedbemanne til fire.

Da MoTest AS ble etablert i 2001 var de også fire ansatte, og etableringen skjedde med god hjelp fra Molab AS, etter at de la ned sin kontrollavdeling. Det nyetablerte selskapet fikk overta utstyret som Molab hadde, og Molab gikk også inn på eiersiden.

Bjørnar Dahle er et typisk produkt av etableringen av A/S Norsk Jernverk. Hans far og to onkler kom til Mo i Rana med jernbaneutbyggingen under krigen, og de begynte så på Jernverksanlegget da det startet opp (etter 1946). Selv ble han født her, og fikk som liten gutt bli med faren inn porten, der han satt på bæreren til farens sykkel. Da jobbet faren på kranavdelingen. Bjørnar fikk også jobb på Norsk Jernverk, og han har mer enn 40 års fartstid i industrien i Rana.

Fra han startet ved Laboratorieavdelingen ved Norsk Jernverk AS i 1983 har det vært ei stor utvikling på utstyrssiden. Da var det kun analogt utstyr, og i dag er alt digitalt.

– Det har vært ei tilvenning for oss som har vært med ei tid. Vi erfarne har likevel klart å henge godt med i utviklingen. De unge er svært dyktige og har også god utdanning på det nye digitale utstyret.

Jeg storkoser meg og det er en svært fin gjeng å jobbe sammen med, sier Bjørnar Dahle.

Han mener det er inspirerende å jobbe sammen med unge folk. Selv har han passert 60 år, og de øvrige tre er i 30- og 20-årene.

Fordel som liten

– Å være en liten bedrift gir god fleksibilitet til å snu fort om på aktiviteten og skifte på oppgaver etter som markedet endres.

Vi kjenner også meget godt kundenes behov, og de kjenner oss og vår kompetanse. Det er en klar fordel for oss at vi har så stor kunnskap om aktiviteten til de forskjellige selskapene i Mo Industripark, sier Bjørnar Dahle.

Han tror også det er lettere å jobbe slik de gjør som et lite selskap, enn om de var en del av et stort.

Han mener det er mye positivt med den friheten som de har som uavhengig selskap, der de selv bestemmer hvordan de organiserer driften og hvordan de skal følge opp kunder.

– Det vi gjør har også direkte innflytelse på resultatet som vi skaper i bedriften, sier han.

Like fullt ser han også at de har en del ulemper som liten.

Det er blant annet færre ressurser i selskapet, og han mener det ville vært positivt om de hadde noen større å samarbeide med, i forhold til tilgang på utstyr, spesialkompetanse, og for prosedyreskriving. – Det tar mye tid å skrive de tekniske prosedyrene som vi skal følge, sier Dahle.

I 2013 omsatte de for 3,8 millioner kroner, noe de er godt fornøyd med.

– Det blir av og til mange og lange dager, sier han med et smil

Framover ser det svært bra ut for MoTest AS, mener Bjørnar Dahle. Ikke minst fordi det er mye som skjer i tilknytning til olje- og gassaktiviteten, blant annet ute på Helgelandskysten, der flere bedrifter i industriparken har leveranser.

– Det er også mye avansert materiale som benyttes i slike oppdrag. Vi må da øke egen kompetanse og videreutvikle oss, avslutter Bjørnar Dahle i MoTest AS.

De fire ansatte ved MoTest AS. Fra venstre: Rune Gjersvik, Bjørnar Dahle, Patrick Bakksjø og Morten Olsen.

De fire ansatte ved MoTest AS. Fra venstre: Rune Gjersvik, Bjørnar Dahle, Patrick Bakksjø og Morten Olsen.

Fakta MoTest AS    

MoTest AS er totalleverandør av NDT-tjenester og kvalitetsverifikasjoner til verkstedindustrien. De ansatte har nordtestsertifikater på samtlige NDT-testmetoder og er godkjente sveiseinspektører og har lang erfaring fra inspeksjonsarbeid. MoTest AS foretar sertifisering av sveiser og oppfølging av sveisesertifikat i samarbeid med Det norske Veritas. Markedet er hovedsaklig verkstedindustrien i Nordland, men firmaet tar også oppdrag nasjonalt og på kontinentalsokkelen. MoTest AS eies 100% av nåværende og tidligere ansatte.

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr3_s14_2014

GSnr3_s15_2014

Del Del Del