Nytt, stort energi-effektiviseringsprosjekt

22 mai, 2015 14:12 Del Del Del

Den nye ovnen vil slippe ut mindre støv og bli langt mer energieffektiv, sier Bjørn Ugedal, adm. dir. i Glencore Manganese Norway AS.

Prosessbedriften Glencore Manganese Norway AS skal, med støtte fra Enova, investere betydelige summer i et stort gjenvinningsprosjekt. De er i full gang med planleggingen av en ny, moderne, og mer miljøvennlig smelteovn. Den ombygde ovnen vil være topp moderne med ny teknologi og trafo. Den vil bruke 25-30 GWh mindre energi i året sammenlignet med den gamle ovnen.

Bakgrunnen for at prosessbedriften Glencore nå velger å installere en helt ny ovn er ganske enkel.

– Vi diskuterte lenge hva vi skulle gjøre med den gamle ovnen fra 1989. Den er moden for tungt vedlikehold og når vi likevel må investere flere titallsmillioner, kom vi frem til at vi kunne erstatte den gamle ovnen med en helt ny, med alle fordelene det gir. Det er bedre både for oss og for miljøet, sier Ugedal.

Han sier han begynte å jobbe med ideen straks Glencore overtok prosessbedriften etter Vale Manganese Norway AS i november 2012. Nå jobbes det med prosjektering, og man skal etter hvert komme i kontakt med leverandørene.

– Vi arbeider nå med å finne hvilke leverandører vi skal bruke, og vi har et ønske om å involvere så mange lokale som mulig, sier han.

Rivningen av den gamle ovnen vil starte i september til neste år og være ferdig allerede i desember.

– Vi starter med å ta ut den gamle ovnen, rive den og bygge en ny. Det tar bare tre måneder å bygge en ny ovn, og da må det jobbes meget intensivt.

Ovnen blir lik den andre ovnen, Ovn 2. Vi legger opp til at vi skal klare oss med kun ett reservedelslager siden Ovn 1 og 2 blir like, og det er også en fordel, understreker han.

 

IMG_6916-xs

Adm. dir. Bjørn Ugedal ved Glencore Manganese Norway AS. 

Positivt signal!

Dette er et meget bra signal for både Mo Industripark og Rana. At vi har fått vedtatt og bevilget penger til dette prosjektet gjennom, viser at det er stor vilje til å satse fra Glencore-konsernet sin side, sier Bjørn Ugedal.

Enova har gitt økonomisk støtte til det miljøvennlige prosjektet til Glencore.

– Vi har fått tilsagn om støtte på omlag 20 prosent av investeringen, med bakgrunn i den gode reduksjonen av energiforbruket vi vil oppnå med den nye ovnen.

Den nye ovnen vil gjøre det mulig å øke volumet av brennbar avgass (CO), som i økt grad kan erstatte andre typer fossile brennstoff hos gasskundene i MIP, sier han.

Den ombygde ovnen vil være topp moderne med ny teknologi og trafo. Den vil bruke 25-30 GWh mindre energi i året sammenlignet med den gamle ovnen, sier adm. dir. Bjørn Ugedal i Glencore Manganese Norway AS.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side10

GSnr3_2015side11

Del Del Del