Rørene får et armeringsnett rundt seg før de belegges med betong. Maskinene som produserer dette er innkjørt og operatørene er godt i gang med drilling av prosedyrer.

Produksjonsstart ved Wasco over påske

18 April, 2014 23:05 Del Del Del

– Vi er i sluttfasen for å klargjøre til produksjonsstart, og vi retter oss inn på oppstart etter påske.

Dette sier forretningsutvikler Vivian Lorentzen ved Wasco Coatings Norway AS.

Hun sier at målet var at de fra oppstarten har alle 113 ansatte på plass. I oppstarten vil det i tillegg være noen innleide med spesialkompetanse.

– Opplæringen har pågått i hele mars av de som allerede er ansatt, sier hun.

Ei uke før utgangen av mars hadde allerede 65 ansatte begynt.

Det pågår opplæring i alle ledd av produksjon og logistikk, både inne i produksjonsanlegget, i herdeanlegget og i transportfunksjonene. I tillegg har det skjedd en oppfrisking av sertifikater for kran og kjøretøy.

Vivian Lorentzen forteller at de fra produksjonsstart beregner litt innkjøringstid på anlegget, slik at alle prosedyrer kommer godt på plass. Produksjonen vil så pågå fram til fellesferien, og bedriften vil ha stopp gjennom tre ukers fellesferie.

– Det gir oss tid til å foreta eventuelle korrigeringer i anlegget under ferien. Etter ferien vil det være full fart i produksjonen fram til juni 2015, når ferdig coatede rør sendes ut til feltet, sier hun.

Samtidig som det er full aktivitet i forberedelser til produksjonsstart jobber de også aktivt ute i markedet for å selge inn nye oppdrag, i hovedsak for perioden etter at prosjektet er ferdig til rørledningen Polarled fra Aasta Hansteen-plattformen og til Nord-Møre.

– Det er selvsagt en tøff jobb, da det er stor konkurranse på dette segmentet i markedet, slik det er generelt sett innen olje- og gassindustrien, sier Vivian Lorentzen. Hun forteller at de for anlegget i Mo Industripark ser på hele Nord-Europa som sitt markedsområde.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side4_2014

 

Del Del Del