Svært hektisk sommer ved RIT

29 mai, 2015 15:34 Del Del Del

Fra midten av juni er det planlagt at den hektiske perioden med å skipe ut rør og sugeankre fra Rana Industriterminal starter. Supplybåtene med rør starter utskipingen først.

– Tidspunktet for når dette skjer er avhengig av hvor langt de har kommet med utleggingen av rør fra forhåndslageret ved Kristiansund. I utgangspunktet regner de med å starte utlasting fra RIT midt i juni, sier daglig leder Pål Høsøien ved Rana Industriterminal AS (RIT AS).

Han sier at Wasco Coatings Norway AS vil ha behov for omlag 100 meter kaiplass for denne utskipingen.

 

Sugeankrene

Sugeankrene til Aasta Hansteen-plattformen har ligget på forhåndslager bak Grotnes Steel AS etter at de var ferdig produsert ved Momek Fabrication AS. Etter planen skal sugeankrene skipes ut i tre omganger, planlagt til den 10. og 24. juli, samt 1. august. Dette er i perioden da det er ferieavvikling og lav aktivitet av vanlig innlasting og utskiping fra andre kunder ved industriterminalen.

For selve driften ved RIT AS vil utskipingen av sugeankrene ikke bety så mye. Det vil komme opp egne store kraner for denne utskipingen, og skipet som skal frakte dem ut til Aasta Hansteen-plattformen er mellom 160 og 170 meter langt. Både ankrene og skipet vil derfor ruve skikkelig ved kaia i de to-tre dagene opplasting og utskiping foregår.

Opprigging før kjettingmontasje og utskiping begynner i slutten av juni, og sugeankrene vil trenge mye areal på kaia. Samtidig vil det være en rekke prosedyrer som skal etableres i forbindelse med disse oppdragene, med tilhørende risikoanalyser der alle aktørene blir involvert, også de ansatte ved RIT AS.

 

To arbeidsgjenger

De ansatte i RIT AS vil i sommer bli organisert i to forskjellige arbeidsteam der mellom 15 og 20 ansatte vil være tilknyttet utskipingen av rør for Wasco, og de vil arbeide i en 5-skiftordning.

Det andre teamet skal ivareta annen aktivitet ved industriterminalen, dette tilpasses aktivitetsnivået og ferieavviklingen i bedriften.

– Heldigvis vil det være svært liten aktivitet med inntak av skrap og utskiping av armeringsstål for Celsa Armeringsstål AS i fellesferien, fra 11. juli til 2. august, forteller Pål Høsøien.

Han forteller at RIT for tiden er travelt opptatt av å utarbeide planene for sommeren.

– Vi skal avvikle vanlig ferie i sommer, noe som betyr at vi må ha litt ekstra folk i denne perioden på grunn av den høye aktiviteten, sier han. Han legger til at det er en komplisert kabal med både ferie og ekstra stor aktivitet over to korte sommermåneder.

Her viser han til at det også skal skje vanlig aktivitet med lossing og lasting over kai utenfor fellesferietiden i sommer, både med lasting av bulkmaterialer og skrap, og lossing av ferdigvarer ut. Med behovene for kaiplass til både Wasco og ved utskiping av sugeankrene stiller det derfor store krav til alle involverte parter, men spesielt for de ansatte ved Rana Industriterminal AS.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side5

Del Del Del