Et samlet instruktørkorps i LEAN Senter Helgeland AS. Fra venstre: Hanne Falch Kristoffersen, Sandnessjøen, Torbjørn Jørgensen, Mosjøen, Morten Vik, Mosjøen, Odd Luktvasslimo, Mosjøen, Magne Løkås, Mosjøen, Tove Forfang, Mosjøen, Ole Kristian Jenssen, Mosjøen, og Asle Hjartøy, Mo i Rana.

Vil øke konkurransekraft og effektivitet

10 juli, 2015 8:43 Del Del Del

– Med etableringen av LEAN Senter Helgeland AS skal vi bidra til sterkere satsing for å øke konkurransekraft og effektivitet i næringsliv og offentlig virksomhet på Helgeland og i resten av Nord-Norge.

Dette sier Torbjørn Jørgensen som er engasjert som daglig leder i LEAN Senter Helgeland AS.

Selskapet ble stiftet 19. Juni 2015, med kontoradresse i Mosjøen og virkefelt primært på Helgeland.

 

Bredt samarbeid

LEAN Senter Helgeland AS har etablert samarbeid med flere aktører på Helgeland. I tillegg til det nære samarbeidet med Inkubator Helgeland AS har de også god kontakt med Campus Helgeland og med Kunnskapsparken Helgeland AS.

  • Vi jobber bevisst for å få inn LEAN-filosofien i ingeniørutdanningen ved Campus Helgeland, sier Jørgensen.

Han forteller at de blant annet arbeider for å få til et LEAN University, med samlinger over to til tre dager, et par ganger i året.

– Dette er noe vi vil arbeide med framover, i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland AS, Universitetet i Nordland og høgskolene på Nesna og i Narvik, sier han.

De har allerede vært i kontakt med potensielle kunder, de har etablert samarbeid med to virksomheter i Mo Industripark, og de er i kontakt med tre i Mosjøen og en på Rognan, samt hatt møter med flere andre virksomheter.

– Vårt perspektiv i LEAN Senter Helgeland AS er å arbeide for og på Helgeland.

Vi er lokalisert på Helgeland og vil samarbeide med andre miljøer på Helgeland og andre steder som kan bidra til å fremme forbedringsarbeid, sier han.

Det er ni eiere i det nye selskapet. Det er:

Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem AS, Molab AS, Kunnskapsparken Helgeland AS, Inkubator Helgeland AS, SHMIL IKS, Helgeland Kraft AS, og Bilfinger Helgeland AS.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, ta kontakt med Torbjørn Jørgensen. Mobil: 481 04 411

 

Kort om LEAN

LEAN er en helstøpt filosofi som går ut på å levere feilfrie tjenester og produkter gjennom å produsere verdi for virksomhetens kunder ved å gjøre dette så effektivt som mulig. Målet for bruk av LEAN er å forbedre virksomhetens økonomiske lønnsomhet samt skape merverdi gjennom økt kundefokus.

LEAN er en arbeidsform som fremmer effektivitet gjennom å fjerne sløsing av ressurser gjennom kontinuerlig forbedring. I LEAN er lønnsomhet målet, ikke fokuset. Fokuset er på den enkelte medarbeider og involvering av medarbeiderne gjennom god ledelse. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til å skape en fleksibel organisasjon, og i kontinuerlig forbedring er læring et sentralt element. LEAN tilbyr metoder og verktøy som skal til for å optimalisere arbeidsprosesser, samt et styringsverktøy som muliggjør gjennomføring av prosjekter på kortere tid, med lavere kostnader, høyere fortjeneste og bedre kvalitet.

Prinsippene fra LEAN er hentet fra japansk produksjonsindustri. Toyota har siden 1948 utviklet forbedringssystemet Toyota Production System (TPS). Det var dette som inspirerte amerikanske forskere på slutten av 1980-tallet til å utvikle det vi i dag kjenner som filosofien Lean.

LEAN fremmer endringskultur i virksomhetene der man tar dette verktøyet i bruk.

De som ikke er i stand til å ha kontinuitet i forbedringsarbeidet vil rammes hardt av sterk konkurranse i markedet og fra økende krav til kvalitet og bærekraftig økonomi.

– Vi tror på LEAN fordi det fungerer! Vi mener LEAN kan anvendes i alle organisasjoner der det er behov for omstilling og effektivisering, sier Torbjørn Jørgensen i LEAN Senter Helgeland AS.

Han understreker at LEAN er et verktøy som er nyttig både for produksjon av varer og tjenester, og derved egner det seg også godt for offentlig virksomhet.

 

I bruk i Nordland

 

Med på laget i LEAN Senter Helgeland AS er det instruktører som har erfaring i praksis med LEAN-arbeid fra 1998. Det er nøkkelpersonell som gjennom mange år har sett i praksis hvordan kontinuerlig forbedringsarbeid har gitt gode resultat i daglig virke i egen virksomhet.

I arbeidet med å etablere og utvikle konseptet for et eget selskap for opplæring og trening i LEAN har Inkubator Helgeland AS vært sentral i arbeidet.

I Nordland er Elkem Salten AS et meget godt eksempel på en virksomhet som aktivt bruker LEAN. Elkemkonsernet deler gjerne sin kunnskap og erfaring med det nye selskapet og vil aktivt delta i å utvikle selskapet. Elkemkonsernet har brukt LEAN gjennom lang tid globalt, og de er et konsern som var tidlig ute for å ta i bruk LEAN.

Tilsvarende har Celsa Armeringsstål AS i Mo Industripark oppnådd gode resultater ved hjelp av de samme prinsippene for kontinuerlig forbedringsarbeid, og de er også i front på mange felt blant bedriftene i Celsa Group.

 

Den norske modellen

LEAN bygger på den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet, også kalt trepartssamarbeidet, mellom myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. Sentralt her er medvirkning av de ansatte, noe som er viktig i en forbedringsprosess. LEAN krever at de ansatte involveres aktivt i forbedringsprosessen for å styrke virksomheten. De ansattes kompetanse benyttes aktivt til kontinuerlig forbedring.

Torbjørn Jørgensen sier at de har to hovedprinsipp de vil arbeide etter i LEAN Senter Helgeland.

– Vi går ikke inn i virksomheter der LEAN ikke er forankret i ledelsen. Erfaring viser at det er en bortkastet satsing. Det er en klar forutsetning for å arbeide med LEAN at dette er sterkt forankret i ledelsen.

Videre må virksomhetene stille egne ressurser for å innføre og utføre LEAN. Vi skal trene trenerne og gi gode tilbakemeldinger slik at de er på rett spor i prosessen.

Jobben må gjøres av virksomheten selv, og dette er en kontinuerlig prosess.

– Vi skal ikke springe fortere. Vi skal jobbe smartere, i samarbeid, sier Torbjørn Jørgensen.

 

Ta kontakt!

 

– For virksomheter i privat næringsliv eller offentlig virksomhet, som ønsker å vite mer om hvordan de kan nyttiggjøre seg LEAN som verktøy, så kan de ta kontakt med meg. Vi kommer gjerne ut på besøk i virksomheten for å informere om LEAN og avklare om LEAN er noe for deres virksomhet, sier Torbjørn Jørgensen, daglig leder i LEAN Senter Helgeland AS.

 

LEAN logo stående

 

Styret

Som styre for LEAN Senter Helgeland AS er valgt:

Styreleder:                 Arve Ulriksen             valgt for 2 år

Nestleder:                  Frode Johan Berg     valgt for 1 år

Styremedlem:            Håkon Johansen       valgt for 2 år

Styremedlem:            Tone Jakobsen          valgt for 1 år

Styremedlem:               Arild Markussen         valgt for 2 år
Styremedlem                Trond Sæterstad         valgt for 1 år

 

Les artikkelen i PDF-format:

GSnr4_2015_s6

GSnr4_2015_s7 

 

 

Del Del Del