Mo Industripark er en av Norges største industriparker.

Mo Industripark er en av Norges desidert største industriparker.

Les mer

MIP konsernets tjenester til aktørene i Mo Industripark.

Les mer

Gjenvinning: Dette er den styrken som vi skal bygge på framover.

Les mer

Mo Industripark

Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Sterke kompetansemiljøer og en avansert infrastruktur er blant faktorer som har lagt grunnlag for det livskraftige næringslivet i industriparken. Her utnyttes ressursene bedre og kostnader deles på mange i et lønnsomt fellesskap.

Les mer