Mo Industripark er en av Norges største industriparker.

MIP-konsernet er vertsselskapet som sørger for en rekke tjenester til aktørene i Mo Industripark.

Eiendomsforvaltning | Kraftdistribusjon | Sikkerhet | Post, IT og teletjenester | Informasjonsarbeid | Gass og vanndistribusjon | Regnskap | Kaiterminal | Fjernvarme
Mo Industripark fra lufta 2012

Siste nyheter fra MIP-konsernet

 • De første 4370 rørene til Mo

  Lossing av rørene fra Wilson-båtene ved RIT.

  Fredag 28. mars mottok Wasco Coatings Norway AS den første forsendelsen av rør. Hele forsendelsen ble losset i løpet av vel ei ukes tid og lagt ut på lagerområdet ved Rana Industriterminal.

 • Produksjonsstart ved Wasco over påske

  Rørene får et armeringsnett rundt seg før de belegges med betong. Maskinene som produserer dette er innkjørt og operatørene er godt i gang med drilling av prosedyrer.

  - Vi er i sluttfasen for å klargjøre til produksjonsstart, og vi retter oss inn på oppstart etter påske.
  Dette sier forretningsutvikler Vivian Lorentzen ved Wasco Coatings Norway AS.

 • SINTEF til Mo : Kompetansemeglerne er på plass

  - Hovedjobben vår er at vi skal bidra til at bedriftene ser muligheter til egne prosjekter innenfor forskning
og utvikling (FoU) som de ikke ser i dag.
Vi er tettere på FoU-miljøene og kan derfor videreføre dette til næringslivet, sier Monica Paulsen og
Monica Hagen, kompetansemeglere og ansatt i Kunnskapsparken Helgeland AS.

  - Vi skal bidra til å senke terskelen for bedrifter til å starte forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU). Vår jobb som kompetansemeglere er å være en døråpner begge veier – fra bedrifter til FoU-miljøer og omvendt. Vi er lett tilgjengelig for bedriftene på Helgeland, forteller de to kompetansemeglerne, Monica Paulsen og Monica Hagen ved Kunnskapsparken Helgeland AS.

 • Finansministerbesøk i MIP

  - Foreløpig er vi åpne for alle innspill, og vi har ikke diskutert detaljene ennå. Vi er nå ute og henter informasjon. Vi mener det er viktig at bransjeorganisasjonene er på banen, også de regionale. Vi har også satt i gang hele embetsverket for å finne løsninger og forslag, sa finansminister Siv Jensen.

  Finansministeren besøkte Miras Grotnes AS og Mo Industripark-konsernet, der adm. dir. Arve Ulriksen presenterte konsernet og øvrig industri og virksomhet i industriparken. Det ble god tid til å drøfte sentrale problemstillinger, og spesielt den aktuelle saken om differensiert arbeidsgiveravgift.