Mo Industripark er en av Norges største industriparker.

MIP-konsernet er vertsselskapet som sørger for en rekke tjenester til aktørene i Mo Industripark.

Eiendomsforvaltning | Kraftdistribusjon | Sikkerhet | Post, IT og teletjenester | Informasjonsarbeid | Gass og vanndistribusjon | Regnskap | Kaiterminal | Fjernvarme
Mo Industripark fra lufta 2012
 • Effektivisering og bemanningsreduksjon

  -	Det er alvorlig for den enkelte det berører når vi må gå til det skritt å si opp 50 personer, i tillegg til å redusere bruk av underentreprenører med ytterligere 50 personer. 
Skal vi imidlertid sikre virksomheten til de 220 ansatte i Rana Gruber AS på lengre sikt er dette dessverre noe vi er nødt til å gjøre, sammen med å gjennomføre en rekke tiltak for å effektivisere driften, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

  - Rana Gruber AS gjennomfører en rekke driftsmessige justeringer, øker tonnasjen med 25 prosent, og må i tillegg si opp 50 personer. Alt dette er et ledd i å tilpasse oss den krevende markedssituasjonen, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 • Sikret femårskontrakt

  -	Tata Steel er en kunde vi har levert til tidligere, og nå er volumet for den tidligere avtalen økt betydelig, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.
Bildet er fra opplasting av slig for utskiping.

  Rana Gruber AS har inngått en femårskontrakt for levering til Tata Steel av minimum seks millioner tonn jernslig over fem år. Det er med på å gi et solid fundament for driften de nærmeste årene.

 • Rana Gruver nominert til tunnelpris

  -	For oss er dette et ledd i en strategisk satsing mot utvikling av gruvekompetanse innenfor drift og ny virksomhet, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe ved Rana Gruber AS ved Rana Gruber AS.
Bildet er tatt ved knuseranlegget inne i gruva.

  Rana Gruber AS ble nominert sammen med SINTEF Byggforsk til prisen «Ground Investigation and Monitoring Award», under Tunneling Award.

 • Lindegruppens nordligste luftgassfabrikk

  Anlegget i Mo Industripark mottar svært rent kjølevann fra Mo Industripark, forteller Jostein Thomassen og Elin Duus i AGA Norge AS.

  - Etableringen av den nye luftgassfabrikken i Mo Industripark har gått svært bra, både i forhold til tidsperspektivet, driftsteknisk og ellers. Vi har på plass god drift på anlegget, og vi har nå potensial for å levere til flere kunder framover. Anlegget er bygd for å kunne levere luftgasser ut over vår hovedkunde Celsa Armeringsstål AS.
  Dette sier Jostein Thomassen, salgs- og markedsdirektør i AGA Norge AS.