“Innovation processes require time and effort from business and research partners. It can be a formidable process, so it is important that the companies invest sufficient time and resources, preferably more. My research shows that successful R&D collaboration is built on the good relations between the stakeholders developed over time,” explains Marianne Steinmo at the University of Nordland, Bodø Graduate School of Business.

– For å være konkurransedyktig må man samarbeide

10 July, 2015 8:52 Del Del Del

Marianne Therese Steinmo har i fire år forsket på suksesskriterier mellom forskning og industri, og hva som skal til for at partene skal samarbeide om innovasjon. Tanken er at gjennom økt samarbeid mellom næringsliv og FoU skal industrien på Helgeland styrke sin posisjon.

– Skal vi utvikle oss som en sterk region og øke konkurransefortrinnet er det utrolig viktig at vi tenker innovasjonsutvikling. Spesielt gjennom forskning og utvikling (FoU), sier hun.

Marianne Therese Steinmo ble nylig ansatt som førsteamanuensis ved Senter for industriell forretningsutvikling ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland.

Steinmos doktoravhandling har tittelen “How Firms use University-Industry Collaboration to innovate: The role and development of Social Capital and Proximity Dimensions”. Hun gjennomførte sin disputas den 27. mars i år, som den første som ble uteksaminert ved Campus Helgeland.

Steinmo er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland i 2010, hvor hun ble doktorgradsstipendiat ved fakultetet samme høst. Forskningen hennes baserer seg i hovedsak på analyse av data fra tre FoU-program i nasjonal kontekst, i regi av Norges Forskningsråd:

  • Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF)
  • Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP), og
  • Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME).

– Fesil Rana Metall AS og Glencore Manganese Norway AS har inngått i denne FFF-alliansen. Det har betydd mye for meg og vi har hatt et godt samarbeid, forteller hun.

 

Stor gevinst

Steinmo forteller videre at bedrifter får svært stor gevinst av å samarbeide med forskningsbyrå. Dette gjelder alt fra små og mellomstore bedrifter til store konsern. Det er likevel viktig at man må være tålmodig.

– Innovasjonsprosesser krever tid og innsats fra bedriftspartnere og forskningspartnere. Det kan være en krevende prosess, så det er viktig at bedriftene investerer nok tid og ressurser, gjerne med flere. Min forskning viser at suksessfulle FoU-samarbeid er fundert på gode relasjoner mellom aktørene utviklet over tid, sier hun.

Gjennom fire vitenskapelige artikler viser Steinmo at personlige relasjoner, tillit, felles forståelse og mål er viktig for å utvikle suksessfulle FoU-samarbeid.

Sintef etablerer seg i Rana

– Grunnen til at jeg valgte dette temaet var fordi jeg så at dette var viktig for min region, og at vi ikke fikk det så godt til her, sier hun.

Steinmo sier mye av årsaken sannsynligvis er de store avstandene mellom forskningsmiljøene og bedriftene. Geografisk nærhet er en av de sterkeste driverne for samarbeid.

– SINTEF er på vei til å etablere seg ved Campus Helgeland, i et prosjekt som varer over to år. Det gir oss en helt spesiell og unik mulighet. Dette er vår sjanse til å få et sterkere teknologisk miljø. Skal imidlertid SINTEF ha drivergrunnlag her er det viktig at bedrifter på Mo åpner opp og går i dialog med dem, understreker Marianne Steinmo.

 

Les artikkelen i PDF-format:

 GSnr4_2015_s5

 

 

Del Del Del