Lossing av rørene fra Wilson-båtene ved RIT.

De første 4370 rørene til Mo

12 April, 2014 23:08 Del Del Del

Fredag 28. mars mottok Wasco Coatings Norway AS den første forsendelsen av rør. Hele forsendelsen ble losset i løpet av vel ei ukes tid og lagt ut på lagerområdet ved Rana Industriterminal.

MS Star Harmonia fra rederiet Grieg Star Shipping ankom Mo i Rana like etter kl. 17.00 på fredag 28. mars. Skipet ruvet godt da det la til kai ved Bulkterminalen, med sine 46.600 dødvekttonn. Det er 198 meter langt og 31 meter bredt, og turen fra Malaysia tok en måneds tid. Lasten på 4370 rør hadde en vekt på ca. 34.000 tonn.

Rørene ble lastet over fra Star Harmonia til to mindre skip fra Wilson, coastere, som fraktet rørene over til Rana Industriterminal (RIT). Dette måtte gjøres da kaia ved industriterminalen har mindre dybde enn det som et fullastet Star Harmonia trenger.

Torsdag 3/4, litt etter kl. 18.00, lå Star Harmonia godt fortøyd ved RIT.

Torsdag 3/4, litt etter kl. 18.00, lå Star Harmonia godt fortøyd ved RIT.

Ved RIT ble rørene losset, lagt på hengere som ble kjørt ut på lagerområdet med trekkvogner. Her ble rørene løftet av hengerne av speialtrucker, kalt ”Reach stacker”, som la rørene på senger bygd opp av sand. Reach stackeren er egentlig en truck for håndtering av containere, der leverandøren har utviklet et åk for å løfte rør.

Wasco-lossing_RIT_8178_xs2

Reach stackere løfter av rørene fra trekkvogn med henger, for å kjøre dem inn og legge dem på senger av sand.

Reach stackere løfter av rørene fra trekkvogn med henger, for å kjøre dem inn og legge dem på senger av sand.

Sterkt fokus på HMS

Ute på terminalområdet er det lagt rør i seks lag i høyden, for å få plass til alle.

Av sikkerhetsgrunner er det viktig å unngå enhver mulighet til at rør skal begynne å rulle, og derfor er det stort fokus på sikkerhet i alle ledd av håndteringen.

Dette var også en førstegangsoperasjon for de ansatte både ved RIT og Wasco, med delvis nytt utstyr og nye prosedyrer. Som ledd i dette ble det derfor brukt god tid til å drille inn gode rutiner. Fra lørdag kl. 06.00 startet lossingen ved RIT. Det meste av helga gikk med til drilling av prosedyrer før losseprosessen kom i gang for fullt.

Effektiv utlegging fra Reach stackeren, der en operatør dirigerer slik at rørene legges pent på plass. Her legges det niende og tiende røret, og i alt er det plassert 4370 rør ut på lagerområdet.

Effektiv utlegging fra Reach stackeren, der en operatør dirigerer slik at rørene legges pent på plass. Her legges det niende og tiende røret, og i alt er det plassert 4370 rør ut på lagerområdet.

Til RIT

Ved ankomst av Star Harmonia var vannstanden i Ranfjorden på sitt laveste dette året. Derfor ble det nødvendig med omlasting i større omfang enn vanlig, i og med at skipet måtte lettes for flere rør før det kunne flyttes til kaia ved Rana Industriterminal. Det skjedde torsdag 3. april.

Neste forsendelse av rør er beregnet å komme til Mo i Rana i begynnelsen av mai. Da har også produksjonen med belegging (coating) av rørene kommet i gang. Framover vil det ankomme nye rør om lag hver sjette uke.

MS Star Harmonia på vei inn til Mo i Rana fredag ettermiddag med de første 4370 rørene.

MS Star Harmonia på vei inn til Mo i Rana fredag ettermiddag med de første 4370 rørene.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side1_2014

GSnr2_side2_2014

GSnr2_side3_2014

 

Del Del Del