“The very positive reception we received from the industrial environments in Mo i Rana resulted in us concluding a contract of intent for establishment here. This gave us the opportunity to submit a good tender for the Polarled project,” says Colin Mather. The picture shows application of reinforcement at the production plant.

Polarled – en suksess for Wasco

29 May, 2015 15:40 Del Del Del

– Vi ble ferdig med hoveddelen av ordren omtrent på det tidspunktet som var planlagt, og tilbakemeldingene fra Statoil er positive.

Alt er perfekt, og det ser ut for å ha vært et suksessrikt prosjekt, sier Collin Mather, commercial manager ved Wasco Energy, og kontaktperson for Statoil for Polarledprosjektet.

Den 17. april kl. 11.43 ble de siste rørene coatet, eller belagt med betong, for rørledningen Polarled ved produksjonsanlegget til Wasco Coatings Norway AS i Mo i Rana.

Gule Sider benyttet anledningen til å få en oppsummering av dette første, store prosjektet til Wasco Coatings Norway AS i Mo i Rana.

– Grovt sett kan vi si at etableringen av Wasco Coatings Norway AS skjedde gjennom tre faser, sier Collin Mather.

Han forteller at den første fasen var å bestemme lokaliseringsstedet for et produksjonsanlegg i Europa, helst i Norge. Etter grundige undersøkelser tok Wasco Energy, som er morselskapet, kontakt med Mo Industripark AS.

– Den meget positive mottakelsen fra industrimiljøene i Mo i Rana gjorde at vi inngikk en intensjonsavtale for etablering her. Dette ga oss mulighet til å gi et godt tilbud på Polarled-prosjektet, sier han.

I anbudsarbeidet ble vanlige prosedyrer utført ved hovedkontoret i Malaysia, noe de har lang erfaring med. Det som var nytt i dette prosjektet var å tilpasse anbudet til etablering av ny virksomhet i Mo i Rana, med de fordeler og utfordringer som det ga.

– For oss var det viktig å profilere et helhetlig tilbud, og som kunne gi Statoil mulighet til å få etablert en løsning med gode ringvirkninger i Norge. Løsningen som vi presenterte for Statoil viste seg å bli meget god, og vi ble tildelt ordren om coating av rørene for Polarled i februar 2013, forteller Colin Mather.

 

Logistikk viktig

Andre fase for i prosjektet var å få til en god løsning for et nytt konsept for skipsfrakt av rør, fra produksjonsstedet i Japan, via belegging av plast i Malaysia, og så opp til Mo i Rana for coating. En del av den helhetlige løsningen var også konseptet for uttransportering av rørene til feltet sommeren 2015, når sammenstilling av hele rørlengden skulle finne sted.

– Dette arbeidet gikk meget bra, og det var noe vi gjorde i nært samarbeid med Statoil, forteller han.

Etter at kontrakten var undertegnet ble det bestemt at halvparten av rørene skulle forhåndslagres ved Kristiansund. Dette fordi det ville fungere mer optimalt når rørene skulle legges ut fra Nyhamna, der dette startet.

Colin Mather sier at dette var en utfordring i seg selv, i og med at dette skjedde midt på vinteren.

– Det gikk likevel meget bra, sier han.

Tredje fase var oppbygging av produksjonsanlegget ved Rana Industriterminal, igangsetting og gjennomføring av prosjektet. I alt var det 40.000 rør som skulle bearbeides med coating i Mo i Rana.

– Dette prosjektet har vært et stort steg for oss i Wasco, med oppbygging og igangsetting av anlegget, rekruttere personell, samt samarbeidet innad i bedriften og med leverandører i Mo i Rana, sier Colin Mather.

Det var kort tid fra tildelingen av ordren i februar 2013 og til produksjonsanlegget sto ferdig i oktober 2013, da de første rørene ble kjørt gjennom produksjonsanlegget. Mather sier det var en meget positiv opplevelse å se at dette gikk så bra.

Selve produksjonsstarten ved anlegget ble bestemt ut fra flyten gjennom hele prosjektet, fra produksjon av rørene, behandling av dem i anlegget i Malaysia, og frakt opp til Mo i Rana.

– Det ble en meget positiv begivenhet for oss at vi kunne vise til at vi gjennomførte alle planene våre, ikke minst fordi produksjonen pågikk gjennom hele vinterhalvåret her nord i Norge. Det hele fungerte meget bra, og helt i samsvar med det vi hadde planlagt. Det beviste at vi kunne gjennomføre dette, og at anlegget levde opp til det som det var bygd for å klare, sier Mather.

 

Dyktig personell

På det meste var det nærmere 300 personer tilknyttet prosjektet. Arbeidsspråket var på engelsk, noe alle taklet meget bra, forteller Colin Mather. I staben har det vært ansatte fra hele 24 forskjellige nasjoner. Den største gruppen har vært norske, og de fleste har vært bosatt i Ranaregionen.

Siden arbeidsledigheten var lav i Rana var Wasco litt bekymret for om de ville klare å rekruttere nok kompetente folk til stillingene fra Ranaregionen.

– Vi ønsket ikke å måtte ta inn mange ansatte utenfra, som i så fall måtte bo i brakkerigger. Dette viste seg å være unødvendige bekymringer. Vi har fått mange dyktige ansatte, noe som også kommunen har fått positive fordeler av, gjennom økte skatter og flere i arbeid, sier Colin Mather.

Blant de ansatte har det også vært noen som har fått oppholdstillatelse som flyktninger, og som bor i Mo i Rana. De har fått arbeidspraksis ved Wasco, og både for bedriften, for disse ansatte og for lokalsamfunnet har det vært positivt.

– Det viser at de er en ressurs i lokalsamfunnet når vi som bedrift kan bidra med arbeid for dem, sier han.

 

Utskiping i juni

– Vi er meget godt fornøyd med den god driften som vi har hatt gjennom hele prosjektet, hver måned gjennom hele dette året. Alt har blitt utført i henhold til de planene som opprinnelig ble lagt, noe vi er svært godt fornøyd med, sier han.

Mather forteller at de siste ukene har vært de mest effektive, rent produksjonsmessig. De ansatte hadde fått produksjonsrytmen godt innarbeidet, og det meste gikk nærmest automatisk.

– Det viser at når folk blir trygg på sine oppgaver og sin kompetanse til å utføre disse, så går også produksjonen mye bedre, sier Colin Mather.

De forbereder seg nå på å skipe ut de resterende 20.000 rørene. Disse skal først rengjøres, noe de gjør ved å kjøre dem gjennom produksjonslinjen, uten coating, og til sist gjennomgå rengjøring i en egen rengjøringsstasjon. Deretter vil rørene legges ut på lager i den rekkefølge de skal skipes ut.

Når supplybåtene kommer for å hente rørene, har de kun to til tre timer på seg fra skipet anløper kaia til de skal ut igjen. Supplybåtene vil gå i fast trafikk fra feltet og inn til havnen ved Rana Industriterminal i ett, 24 timer i døgnet, og alle dagene i uka, fra midt i juni til de skal være ferdig i august.

I dag er tre supplybåter hele tida i aktivitet for å frakte ut rør fra forhåndslageret ved Kristiansund til feltet, der de har kommet godt i gang med å legge ned rørledningen. Fra havna i Mo i Rana vil det bli seks supplybåter i aktivitet hele tida, og det vil komme inn en supplybåt annen hver time til kai. De skal i alt ha med seg mellom 350 og 400 rør ut fjorden hver dag, da rørledningen legges ut med mellom fire og fem km i døgnet, under normale værforhold.

 

Satser på nye oppdrag

Framover arbeider nå Wasco for å få flere ordrer til anlegget i Mo i Rana. I norsk farvann er det Johan Sverdrup-feltet som er det som ligger nærmest i tid.

– Vi er glad for å ha mulighet til å gi inn anbud på dette prosjektet, sier Colin Mather, som legger til at de også ser på alle andre mulige prosjekt i nordområdene.

Han sier at produksjonsanlegget i Mo i Rana er bygd for drift i mange år framover. Dette er et anlegg for offshore rørledninger. I andre anlegg som Wasco har, blant annet i Malaysia, har de produksjonsanlegg for å belegge andre typer rør.

Det var Polarledprosjektet som var utløsende for at anlegget i Mo i Rana ble bygd, og gjennom rammeavtalen de har med Statoil håper de selvsagt på å kunne utnytte anlegget videre med oppdrag for det norske markedet, så vel som markedet i det arktiske området.

– Vi ønsker å være med på å utvikle næringslivet i Norge, og spesielt i landsdelen, sier han.

Han forteller at verdiene som anlegget til Wasco tilbakefører til lokalsamfunn og region, i form av lønninger, skatter og underleverandører har vært høy, sett i forhold til andre lignende prosjekt.

– Vårt bidrag på denne måten har faktisk vært uvanlig høy, sammenlignet med andre slike anlegg, sier Collin Mather.

Han sier dette har sammenheng med at det er stor tilgang til både kompetanse og materialer i Mo Industripark og i regionen. Personellet har bred industriell erfaring i Rana, samt at de har kjøpt inn både stål, sement og forskjellige blandematerialer lokalt, som grus, sand og lignende.

– Alt det vi har behov for har vært tilgjengelig i Rana-regionen, og vi har hatt lite behov for å ta inn slike varer og tjenester utenfra. Det var da også en viktig grunn for oss da vi valgte å bygge anlegget her, avslutter Collin Mather ved Wasco Coatings Norway AS.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side4

GSnr3_2015side5

Del Del Del