Natt til tirsdag 25. februar startet lasting av de i denne omgang siste av de ferdig coatede rørene for Wasco Coatings Norway AS som skal for forhåndslagres på Averøya ved Kristiansund.

Rekordaktivitet ved RIT

24 mars, 2015 15:44 Del Del Del

– I slutten av 2014 ble det håndtert dobbelt så mye last over kai ved Rana Industriterminal (RIT) som normalt. I uke 48 var det rekordstor aktivitet, med over 80 tusen tonn, som er rekord for en uke på RIT. Jeg er mektig imponert over den fleksibiliteten og omstillingsevnen som våre ansatte har vist, og at de har stått på slik de har gjort i 2014. Jeg er stolt over å være leder for en slik gjeng.

Dette sier daglig leder Pål Høsøien ved Rana Industriterminal AS (RIT AS).

Det har hele tiden siden begynnelsen av november 2014, og gjennom hele perioden fram til slutten av februar, vært ekstra stor aktivitet ved Rana Industriterminal. Hver dag, sju dager i uka, har det blitt skipet ut om lag 4.500 tonn med ferdig coatede rør for Wasco Coatings Norway AS til Averøya ved Kristiansund, i tillegg til den normale tonnasjen. Det betyr at halvparten av de 40.000 rørene som produseres for rørledningen Polarled er skipet ut i løpet av vinteren til forhåndslagring der, i og med at arbeidet med å legge ut rørledningen Polarled starter sørfra. Siste båt gikk ut den 25. februar, og totalt ble 60 båter lastet med rør.

Det har vært en bratt læringskurve for alle involverte, siden de første rørene kom til Mo i Rana fra Malaysia i mars 2014. Det tok da ni til ti dager å losse den første båten, mens de som har kommet inn senere har gått unna på seks-syv dager.

– En del var skeptiske til hvordan dette skulle gå, her langt oppe i nord. Det har likevel gått helt utmerket, selv under de tøffeste værforholdene nå på nyåret, sier Høsøien.

 

Spesiell treskiftordning

For å kunne gjennomføre dette innenfor den tida som var til disposisjon, ble det inngått avtale mellom ledelse og ansatte om midlertidig innføring av en utvidet treskiftordning, med helgearbeid. Normalt er det toskiftdrift med stopp i helga ved Rana Industriterminal.

En annen viktig årsak til den spesielle skiftordningen, i tillegg til tidsfaktoren, var at Wasco Coatings Norway AS benytter en del av maskiner og utstyr i sin produksjonen på dagtid, mellom kl. 06.00 og 18.00, seks dager i uka. Derfor har det ikke vært mulig å laste disse skipene i dette tidsrommet.

Dermed har RIT AS lastet skipene fra kl. 18.00 til kl. 06.00 hver dag, noe som har ført til ekstra bemanning, spesielt på nattskiftene for Rana Industriterminal AS og Mo Losse- og Lastekontor.

Samtidig har det vært normal drift ved kaia for de andre kundene, med skrap og råmaterialer inn og ferdigprodukter ut for de faste kundene til RIT AS, som Celsa Armeringsstål AS, Fesil Rana Metall AS og Glencore Manganese Norway AS, og andre.

 

Fornøyd leder

Pål Høsøien kan også fortelle at alle involverte parter har hatt et tydelig HMS-fokus i arbeidet, slik at det ikke har vært noen alvorlige eller farlige hendelser i forhold til personellets sikkerhet. Statoil og Wasco har gjennom sin fokus på HMS-området, bidratt til at RIT AS har høstet verdifull erfaring.

– De ansatte har gjort en fantastisk innsats, ikke minst fordi det er utfordrende med slike ting som vil være midlertidige og der vi må lage tilpassede arbeidstidsordninger. Folk har vist stor forståelse og bidratt svært positivt for at vi skulle klare dette på en god måte.

– Jeg oppfatter at hele organisasjonen har syntes dette prosjektet har vært spennende, og at alle har likt disse utfordringene, også at det har vært svært hektisk i perioder.

– Hele gjengen har stått skikkelig på, spesielt når det er travelt, avslutter Pål Høsøien ved Rana Industriterminal AS.

 

God aktivitet for flere kunder

I tillegg til alle ferdig coatede rørene som allerede er skipet ut, har det i løpet av januar og februar 2015 kommet inn to laster med til sammen 75.000 tonn rør. Den siste inngående lasten kom til Mo i Rana første uke i mars, med om lag 27.000 tonn. Dermed har alle rørene for Polarledprosjektet kommet inn over kai.

I tillegg har RIT AS en normalt god aktivitet fra de øvrige industribedriftene i Mo Industripark. Det betyr at også årets første måneder totalt sett er svært travel for de ansatte ved Rana Industriterminal AS.

Den neste hektiske perioden blir nå til sommeren, da de resterende 250.000 tonn med rør skal lastes ut over kai på supplyskip som skal gå direkte til utleggingsskipet som legger rørledningen til Aasta Hansteen-plattformen.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s6

Del Del Del