Tag Archive: Celsa Armeringsstål AS

 • 28 January, 2014

  – Det er fint å jobbe i team, og det er kjekt med fast jobb og lønn, sånn at man kan bygge ei framtid på det, sier Mats Trulsen, metallformer ved Celsa Armeringsstål AS, valseverket.
 • 28 January, 2014

  – Jeg trives veldig godt i Celsa. Det er et supert arbeidsmiljø, sier Kine Løseth, lærling i valseverket ved Celsa Armeringsstål AS.
 • 28 January, 2014

  – Jeg synes det er mer spennende jo større virksomheten er. I konsernmøter i Glencore er det folk fra nesten hele verden, sier adm. dir. Bjørn Ugedal i Glencore Manganese Norway AS.
 • 28 January, 2014

  Uansett bedrift, så er det de ansatte og deres kompetanse som er den viktigste faktoren, og som gjør oss konkurransedyktige, sier Petter Venes Skatland, personal- og HMS-sjef ved Celsa Armeringsstål AS:
 • 28 January, 2014

  Lisbeth Myrlund jobber som HR-konsulent ved Celsa Armeringsstål AS. Hun har alltid likt å reise. Derfor ble det et naturlig valg for henne å ta deler av utdannelsen sin i utlandet.
 • 27 January, 2014

  – Det er innkjøp jobben min for det meste handler om, ja, alt fra råvarer til tjenester, energi, infrastrukturtjenester som transport, eiendom, reservedeler og mye mer. Celsa Armeringsstål AS er en stor bedrift med en årlig omsetning på 3 milliarder kroner, og vi kjøper inn varer og tjenester for milliardbeløp, forteller Eirik Bjørkmo.
 • 21 December, 2013

  Celsa ferdigvarelager er nå i drift, og samtidig er det innført nye sikkerhetsrutiner for all transport til og fra ferdigvarelageret, samt for all ferdsel i bygget. All ferdsel skal i bygget skal godkjennes av Mo Industritransport AS, som operatør i Celsa ferdigvarelager.
 • 21 December, 2013

  Det er innført en strengere parkeringspraksis i Mo Industripark. Nå vil feilparkering resultere i borttauing uten varsel. Flere nestenulykker, økt trafikk og flere aktører har ført til mer uoversiktlige forhold i Mo Industripark. Nå i vinterhalvåret, med snørydding og vanskelige forhold for vedlikehold, er forholdene ekstra skjerpet. Ett viktig forhold i dette er parkeringsforholdene. – […]
 • 31 October, 2013

  Felles høringsuttalelse til framlegg av Strategisk næringsplan i Rana fra Mo Industripark AS, Rana Gruber AS, Rana Industriterminal AS, Fesil Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS, Celsa Armeringsstål AS, Momek Group AS, Inkubator Helgeland AS, og Mo Fjernvarme AS.
 • 9 July, 2013

  MIP Info har produsert en ny presentasjonsfilm om dagens virksomhet i Mo Industripark. Her legges det vekt på å presentere mangfoldet av virksomhet i industriparken, der mennesker styrer moderne produksjon og serviceleveranser.