Tag Archive: Celsa Armeringsstål AS

  • 21 desember, 2013

    Det er innført en strengere parkeringspraksis i Mo Industripark. Nå vil feilparkering resultere i borttauing uten varsel. Flere nestenulykker, økt trafikk og flere aktører har ført til mer uoversiktlige forhold i Mo Industripark. Nå i vinterhalvåret, med snørydding og vanskelige forhold for vedlikehold, er forholdene ekstra skjerpet. Ett viktig forhold i dette er parkeringsforholdene. – […]
  • 31 oktober, 2013

    Felles høringsuttalelse til framlegg av Strategisk næringsplan i Rana fra Mo Industripark AS, Rana Gruber AS, Rana Industriterminal AS, Fesil Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS, Celsa Armeringsstål AS, Momek Group AS, Inkubator Helgeland AS, og Mo Fjernvarme AS.
  • 9 juli, 2013

    MIP Info har produsert en ny presentasjonsfilm om dagens virksomhet i Mo Industripark. Her legges det vekt på å presentere mangfoldet av virksomhet i industriparken, der mennesker styrer moderne produksjon og serviceleveranser.