Tag Archive: Celsa Armeringsstål AS

 • 20 desember, 2015

  Norsk industris største konkurranse-fortrinn er kompetanse. Her er lærlingeordningen et av de aller viktigste komponentene.
 • 20 desember, 2015

  Dersom flere følger i fotsporene til industribedrifter i Rana, kan man komme vesentlig nærmere målet om å få flere til å fullføre videre-gående skole.
 • 7 november, 2015

  Vi viser her bilder fra den regionale finalen i FIRST LEGO Leauge i Mo i Rana i Meyergården Spektrum, 7. november.
 • 4 november, 2015

  – Vårt fokus nå er å få lagt inn strømmen til Celsa Armeringsstål AS. Vi har fortsatt alt disponibelt mannskap ute for å sikre at det kan skje snarest mulig. Det er utstyr som skal demonteres, rengjøres og så installeres igjen.
 • 29 oktober, 2015

  Nordlandsforskning, ledet av adm. dir. Iselin Marstrander, besøkte Mo Industripark torsdag 29. oktober.
 • 16 oktober, 2015

  – Vi var svært godt fornøyd i Celsa Armeringsstål AS med det fokus vi fikk under Industri 2015 på våre utfordringer.
 • 15 oktober, 2015

  – Mo Industripark (MIP) skal være blant verdens ledende industriparker målt i utslipp til ytre miljø, energieffektivitet og gjenvinning, og dette skal synliggjøres gjennom fokus på etablerte forsknings- og forbedringsprosjekt.
 • 13 oktober, 2015

  Midt i ferietida satte Rana Industriterminal AS (RIT AS) produksjonsrekord. Hele 102 tusen tonn ble lastet og losset over kai på ei uke.
 • 12 oktober, 2015

  To russiske hospitanter var nylig i Mo Industripark. Her fikk de et godt innblikk i både bedriftene de var uplassert i, og den norske kulturen og naturen.
 • 4 september, 2015

  Bruk stemmeretten til å skape trygge industriarbeidsplasser! oppfordrer tillitsvalgte i Nordlandsindustrien.
 • 17 juli, 2015

  – Vi er i mål til rett tid. Mange involverte har stått på og levert godt arbeid på korte frister, sier prosjektleder Kjell Arne Føinum i Celsa Armeringsstål AS.
 • 10 juli, 2015

  – Med etableringen av LEAN Senter Helgeland AS skal vi bidra til sterkere satsing for å øke konkurransekraft og effektivitet i næringsliv og offentlig virksomhet på Helgeland og i resten av Nord-Norge.
 • 9 juli, 2015

  På kort varsel gikk flere ansatte i Mo Industripark sammen og dannet mixlaget Industrikameratene. Det gikk slettes ikke verst.
 • 7 juli, 2015

  Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, besøkte Mo Industripark 25. juni for samråd med industri og fagbevegelse i Rana.
 • 20 juni, 2015

  Del 2 av kronikken handler om miljøvennlige ringvirkninger av investeringer i Mo Industripark, ungdom og ”Det grønne skiftet”, samt hvordan tiltak industrien gjør i Mo i Rana har betydning og utfordringer både lokalt og globalt.
 • 27 mai, 2015

  Med «grønn industri» som politisk ambisjon i Norge er spørsmålet om bærekraftig og miljøriktig produksjonskapasitet i Norge skal være avgjørende for innkjøpsvalg ved bygg og anlegg, eller om det fortsatt kun skal legges vekt på lavest mulig pris. Nordland fylkesting fattet i april en enstemmig uttalelse om at miljøkvaliteter legges inn som betingelser og tillegges stor vekt ved kjøp av alle tjenester og varer.
 • 27 mai, 2015

  Enova er et statsforetak som eies av olje- og energidepartementet. Gjennom programmet «Støtte til energitiltak i industrien» bidrar Enova til fornybar og effektiv energibruk i norsk industri.
 • 26 mai, 2015

  Fra årsskiftet ble Statnetts nye prismodell for nettariff innført. For Celsa Armeringsstål AS er den årlige merkostnaden på 16 mill. kroner.
 • 15 mai, 2015

  Nav-direktør Kjersti Monland besøkte onsdag 13.mai Celsa Armeringsstål AS sammen med representanter fra NAV Nordland og NAV Rana.
 • 25 mars, 2015

  Flere nyvinninger preget virksomheten i Ranaindustrien i 2014. Smelteverkene har klart seg bra gjennom et vanskelig år, mens utfordringen er store for både Rana Gruber AS og for deler av verkstedsindustrien. Usikkerheten er stor for flere bedrifter i 2015.