Tag Archive: Celsa Armeringsstål AS

 • 24 mars, 2015

  – I slutten av 2014 ble det håndtert dobbelt så mye last over kai ved Rana Industriterminal (RIT) som normalt. I uke 48 var det rekordstor aktivitet, med over 80 tusen tonn, som er rekord for en uke på RIT.
 • 21 mars, 2015

  Undersøkelser i markedet viser at mange bedrifter og offentlige virksomheter ønsker å innføre LEAN som arbeidsform, men innlæringskapasiteten på Helgeland er per i dag mangelfull. Nå er konseptet bak et helt nytt LEAN-kompetansesenter ferdig utviklet, og forretningsplanen er klar til utsendelse til eierne.
 • 22 januar, 2015

  Celsa Armeringsstål AS bygger varmchargeringsanlegg for valseverket. Det vil gi en betydelig energigjenvinning, på hele 30 GWh i året. Til sammenligning tilsvarer det mer enn samlet produksjon ved Vika og Svabo kraftverk, de to minikraftverkene som er tilknyttet vannverket i Mo Industripark.
 • 18 desember, 2014

  Celsa Armeringsstål AS er en av bedriftene i Rana som er med i prosjektet Trygg Trailer.
 • 17 desember, 2014

  Industrien i Rana er en støttespiller for ingeniørstudiet, og bedriftene tilrettelegger gjerne for praktiske studentoppgaver knyttet til en enkelt bedrift. Industrien i Rana er en støttespiller for ingeniørstudiet, og bedriftene tilrettelegger gjerne for praktiske studentoppgaver knyttet til en enkelt bedrift.
 • 16 desember, 2014

  – Etableringen av den nye luftgassfabrikken i Mo Industripark har gått svært bra, både i forhold til tidsperspektivet, driftsteknisk og ellers. Vi har på plass god drift på anlegget, og vi har nå potensial for å levere til flere kunder framover. Anlegget er bygd for å kunne levere luftgasser ut over vår hovedkunde Celsa Armeringsstål AS. Dette sier Jostein Thomassen, salgs- og markedsdirektør i AGA Norge AS.
 • 7 juli, 2014

  Nyansatte ved Celsa Armeringsstål AS; Asbjørn Myrvoll, Malin Løkås og Kristina Hansen.
 • 6 juli, 2014

  Den nye luftgassfabrikken til AGA i Mo Industripark var i full produksjon fra 15. mai.
 • 13 juni, 2014

  Slik villmannskjøring setter oppdrag og arbeidsplasser i fare! Etter helga er det innmeldt alvorlige trafikkavvik i Valseløypa, mellom valseverket til Celsa Arnmeringsstål AS og fabrikhallen til Momek Fabrication AS.
 • 16 april, 2014

  En god miljøpolitikk er optimal ressursforvaltning. Mo Industripark er et godt eksempel for andre på dette feltet. I Mo Industripark utnytter bedrifter andre bedrifters biprodukt som råvare for ny produksjon, og man utnytter energien i et avansert nettverk. Dette sier Olaf Brastad, seniorrådgiver for industri og avfall i Bellona og Henrik A. Lund, leder for næringslivssamarbeid i Bellona.
 • 12 april, 2014

  Finansministeren besøkte Miras Grotnes AS og Mo Industripark-konsernet, der adm. dir. Arve Ulriksen presenterte konsernet og øvrig industri og virksomhet i industriparken. Det ble god tid til å drøfte sentrale problemstillinger, og spesielt den aktuelle saken om differensiert arbeidsgiveravgift.
 • 12 mars, 2014

  Gule Sider har stilt tre korte spørsmål til en rekke av bedriftene i Ranaindustrien ved årsskiftet, om 2013 og utsiktene framover.
 • 12 mars, 2014

  – Det er spennende å få være med å utvikle denne prosessen. Jeg tror alle ansatte i produksjonen mener det samme. Det medfører litt mer arbeid, samtidig som det er spennende og utfordrende for oss alle, sier prosessingeniør Adrianne Løkås ved Celsa Armeringsstål AS.
 • 12 mars, 2014

  – Lavkarbon valsetråd er et produkt som etter hvert passet godt inn i Celsa Armeringsstål AS sin portefølje, og som forbrukes i vesentlig grad i det vi anser som vårt hjemmemarked, Norden, sier salgssjef Halvard Meisfjord ved Celsa Armeringsstål AS.
 • 28 januar, 2014

  – Det er fint å jobbe i team, og det er kjekt med fast jobb og lønn, sånn at man kan bygge ei framtid på det, sier Mats Trulsen, metallformer ved Celsa Armeringsstål AS, valseverket.
 • 28 januar, 2014

  – Jeg trives veldig godt i Celsa. Det er et supert arbeidsmiljø, sier Kine Løseth, lærling i valseverket ved Celsa Armeringsstål AS.
 • 28 januar, 2014

  – Jeg synes det er mer spennende jo større virksomheten er. I konsernmøter i Glencore er det folk fra nesten hele verden, sier adm. dir. Bjørn Ugedal i Glencore Manganese Norway AS.
 • 28 januar, 2014

  Uansett bedrift, så er det de ansatte og deres kompetanse som er den viktigste faktoren, og som gjør oss konkurransedyktige, sier Petter Venes Skatland, personal- og HMS-sjef ved Celsa Armeringsstål AS:
 • 28 januar, 2014

  Lisbeth Myrlund jobber som HR-konsulent ved Celsa Armeringsstål AS. Hun har alltid likt å reise. Derfor ble det et naturlig valg for henne å ta deler av utdannelsen sin i utlandet.
 • 27 januar, 2014

  – Det er innkjøp jobben min for det meste handler om, ja, alt fra råvarer til tjenester, energi, infrastrukturtjenester som transport, eiendom, reservedeler og mye mer. Celsa Armeringsstål AS er en stor bedrift med en årlig omsetning på 3 milliarder kroner, og vi kjøper inn varer og tjenester for milliardbeløp, forteller Eirik Bjørkmo.