NYHETER FRA MO INDUSTRIPARK AS

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet som publiseres her. Bestilling av trykte utgaver og andre henvendelser rettes mot avdelingen MIP-info.

 • 18 april, 2011

    Hver dag hele året i gjennom, klokka sju på morgenen, kommer to ansatte på jobb i MIP Sikkerhetssenter ved hovedporten i industriparken. Da går de på ei 24-timers vakt og er i farta med en gang alarmen går om at noe er galt. Industrivernet i Mo Industripark (MIP) er organisert slik at det rundt […]
 • 18 april, 2011

  Hva er det Ruth Selnes og Bodil Graven har til felles bortsett fra å være kvinnfolk? –Jo, de var begge to av de første kvinnelige ansatte produksjonsarbeiderne i det som i dag er Mo Industripark. Selv hevder de at industribedriftene ble mer sivilisert etter at damene fikk slippe til. Når de ser tilbake til den […]
 • 18 april, 2011

  Opplærings- og HMS-koordinator Tore Aasen på Celsa Armeringsstål AS i Mo Industripark er glad for at hjelp aldri er langt unna når alarmen går. Industrivernet i Mo Industripark har 24-timers beredskap 365 dager i året. Når alarmen går rykker de ut fra sin lokalitet ved hovedporten. – Jeg er veldig godt fornøyd. Det er fint med […]
 • 18 april, 2011

  Mye av industriavfall kan bli gjenvunnet eller uskadeliggjort. Miljøteknikk Terrateam AS behandlet i fjor 30.000 tonn forurenset masse. Mye av dette blir gjenbrukt og resten blir støypt inn i Mofjellet i form av en solidifiseringsprosess Bedriften er stor på gjenvinning, og vi tar i mot alt fra forurenset jord og slam og støv fra industrien. […]
 • 18 april, 2011

  Har du hørt om den røde røyken som farget byen Mo i Rana rød på 1960-tallet? Kanskje lurer du på hvor dette støvet tar veien i dag? Du visste kanskje ikke at det fra rødstøvet utvinnes to produkter som er etterspurte i Europa? Den røde byen Da stålverket for første gang satte i drift en […]
 • 18 april, 2011

  Rundt 40 kilometer med rør lagt ned i grunnen og varmer opp store deler av Mo i Rana. 20 kilometer rør fører varme ut til kundene, og like mange kilometer rør tar vannet tilbake til industriparken hvor det varmes på nytt. Fjernvarmebedriften i Mo Industripark fikk i 2006 Rana kommunes miljøvernpris og har også høstet […]
 • 15 april, 2011

  MIP Magasinet inviterte en del pensjonerte valseverk-arbeidere for å minnes tida de jobbet sammen. Det ble et hyggelig treff og mange spennende historier. Det var fire spreke karer, alle over 80 år, som MIP Magasinet møtte. De hadde alle jobbet ved profilverket i en mannsalder. De fire var Gunnar Lindgren, Stein Wetting, Torleif Rødsjø, og […]
 • 14 april, 2011

  ”På slutten av 1800-tallet var Norge ansett som mulighetenes land; rikt på vannkraft og med mineraler som ennå ikke var utnyttet. Dette var bakgrunnen for at utenlandske investorer og internasjonal kapital kastet sine øyne på rikdommene i Rana.” Dette skriver Hilde Gunn Slottemo i ”Malm, makt og mennesker. Ranas historie 1890 – 2005.” Og Rana var […]
 • 18 mars, 2011

  Veien fra porten på Storforshei og opp til Rana Grubers dagbrudd er dimensjonert for de enorme dumperne som ble brukt i dagbruddet tidligere. Svært gode markedsforhold gjør at de igjen jobber seg opp mot gamle driftsdimensjoner. Da finanskrisa hugget tak i Ranaindustrien forberedte Rana Gruber AS seg på dårlige tider. I februar 2009 sa de […]
 • 25 desember, 2009

  Besluttsom, tøff og hyperaktiv er tre ord som godt beskriver administrerende direktør i Miras vedlikehold og modifikasjon AS, Merete Karlsen.  – Jeg liker å jobbe, slår hun fast. – Jeg elsker omstillinger. Det er det som trigger meg. Å gjøre noe enda bedre. Konjunktursvingninger kan være tøft, men jeg liker utfordringer, sier Merete og ser […]
 • 24 desember, 2009

  Sist vi ga ut et MIP-magasin (i 2007) kunne vi konstatere at virksomhetene i parken gikk i høg-gear. Sjelden har vel en lavkonjunktur kommet så ”plutselig” og så sterkt som det omslaget vi fikk i september i 2008. Dette har selvsagt påvirket mange bedrifter i parken. Bilde preges av produksjonsreduksjoner og permitteringer, og enkelte bedrifter […]
 • 30 november, 2009

  Det store hamsikiftet i forhold til reduksjon av støvnedfall og svevestøv var ikke alle investeringene i 2008. Det var det økte fokuset som dette problemet fikk høsten 2006, og de konkrete tiltak som ble satt ut i livet i 2007. Dette sier Eli Hunnes, ved Molab AS, som forklaring på de betydelige reduksjonene i støvnedfall […]
 • 30 november, 2009

  Fem godt voksne karer som til sammen har 196 år på samme arbeidssted. De har hatt samme garderobeskap, men fire arbeidsgivere. I gode tider og i dårlige tider. Og det blir gode dager igjen. For det ordner seg alltid, sier 70-tallskameratene ved Vale Manganese Norway AS.
 • 18 november, 2009

    Nye Mo trafikkstasjon i Svortdalen er tatt i bruk. Med sin strategiske plassering ved E6 er kontroll av tungtransport et satsningsområde. De splitter nye lokalene er på rundt 750 kvadratmeter, fordelt på kontorlokaler og en kontrollhall. Spesialiserer seg – Den nye trafikkstasjonen er først og fremst funksjonell. Ved tungtransportkontroll får vi på enklest mulig […]
 • 24 april, 2009

  Det sirkulerer flere tusen tonn gass og vann i industri-parkens rør. Trond Erland Olsen er en av de ansatte i MIP Energi som sørger for at det holder seg slik. Natt til skjærtorsdag sprekker en vannrørledning. Selv om den ligger sju meter under bakken sprenger de store vannmassene seg til overflaten og trykket i rørnettet […]
 • 30 mars, 2009

  Telefonen ringer i ett sett hos MIP Service. Og service får de. Hele Mo Industripark og også øvrig næringsliv i Rana, benytter seg av tjenestene fra det som i ”gamledager” het posten på jernverket. –Det eneste som heter jernverket nå, er en pub i byen har jeg hørt, sier Aud Eliassen, som er leder på […]
 • 25 mars, 2009

  For noen vil kompasset alltid vise mot jernverksbyen Rana Geir Karlsen var en av de som måtte gå da EKA Chemicals AS (EKA) la ned driften i april. Da han vokste opp på Gruben hadde han egentlig ikke tanker om å bo i Rana når han ble stor. Etter videregående dro han til Trondheim for å […]
 • 24 mars, 2009

  Inga Marie Moe har tatt forkurs til Ingeniørstudier og synes at nå trenger studentene i Rana en egen pub. – Jeg hadde bare genrell studiekompetanse og trengte realfagene fysikk og matte for å kvalifisere meg for ingeniørstudiet. Da var det greit å kunne få gjøre det på Mo istedet for å bruke mye penger på […]
 • 18 mars, 2009

    De jobber etter prinsipper som er kjent langt tilbake i tid når det gjelder prosessen for å brenne kalk- og dolomittstein. Selv om det høres enkelt ut er dette en prosess som krever konstant overvåking om produktet skal få god kvalitet. SMA Mineral AS brenner stein, det vil si kalk og dolomitt. Sluttproduktet er […]
 • 18 mars, 2009

    På slutten av 1950-tallet var råjernverket i Mo i Rana verdens største smelteverk med elektrisk energi som kraftkilde. Samtidig var de Norges største gassprodusent. Ved jernverket var de nyeste og største elektriske ovnene satt i drift, og de oppnådde også produksjonsresultater som ble lagt merke til ute i verden. I april 1955 ble strømmen […]