NYHETER FRA MO INDUSTRIPARK AS

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet som publiseres her. Bestilling av trykte utgaver og andre henvendelser rettes mot avdelingen MIP-info.

 • 18 juli, 2012

     Ilandførning av gass er spennende for Nordland, men vil kreve en betydelig satsning på nyetablering av industri for å kunne realiseres. Dette sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Bjørn Bjørkmo. Han har vært deltaker i forskningsprosjektet Gassmaks Nordland. Formålet med prosjektet har vært å gi en oversikt over muligheter for anvendelse av naturgass […]
 • 18 juli, 2012

  Rolf Melby tok med seg erfaring fra byggingen av Rana Gruber verden rundt.
 • 18 juli, 2012

    Ranværingen og administrerende direktør i Det Norske Oljeselskap, Erik Haugane, fikk sine første arbeidserfaringer i Ranaindustrien. – Da jeg vokste opp var det stort sett en bedrift, en avis, og ett syn på alt. Det er viktig i små miljø som Rana at man støtter opp om hverandres initiativ og unner andre den suksessen […]
 • 18 juli, 2012

  Mo Industriinkubator AS slår seg sammen med Industrivekst Mosjøen AS, og med en ny avdeling i Sandnessjøen dekker nye Inkubator Helgeland hele Helgeland. Selskapet vil koordinere kompetanse og ressurser til det beste for industriutviklingen reginonalt. På Sør-Helgeland vil inkubatortilbudet bli ivaretatt gjennom samarbeidsavtale med lokale aktører i Brønnøysund. Inkubasjon er en metode hvor lovende gründerideer […]
 • 18 juli, 2012

  Ta utgangspunkt i tidligere industriområder, tilsett visjonære tanker, dyktige fagfolk, og bland inn med gjennomtenkt og langsiktig struktur. Tilsett råvarer, infrastruktur, energi, arbeidsinnsats og kaffe. Bearbeid organisasjonene til de blir smidige, effektive og kundeorienterte. La det utvikle seg til gunstig størrelse og dekorer etter ønske. Industriparkkonseptet innebærer at den enkelte bedrift kan konsentrere seg fullt og […]
 • 18 juli, 2012

  Skinnende sol fordamper havvann som regner ned i Ranafjellene og samles som her i Akersvatnet. Gjennom kraftverk blir dette miljøvennlig energi for Ranaindustrien, og metallprodukter til verden.   Fra vann til verk Et mangfoldig nettverk av linjer forsyner industriparken med energi. Avdeling Kraftnett i Mo Industripark AS har fem ingeniører og fem montører som sørger […]
 • 12 juli, 2012

    Jens Johansen har et langt liv bak seg i Ranaindustrien. Kontaktene og vennene han fikk, er den viktigste bagasjen. – Da jeg var i ungdomsåra tenkte jeg som mange andre gjorde. Der man har vokst opp, har familie, venner og mulighet for en arbeidsplass, kunne man ha en trygg fremtid. Jeg visste at Jernverket […]
 • 12 juli, 2012

  Utnyttelse av biprodukter fra en prosessbedrift som råstoff i en ny produksjonslinje har blitt et lønnsomt forretningskonsept for flere bedrifter i Mo Industripark. Fokus på ressursutnyttelse og gjenvinning preger dagens industriproduksjon. På 1970-tallet var dette nærmest et fremmedord. Rana Sandindustri AS var en av de første til å utnytte biprodukter fra A/S Norsk Jernverk. De […]
 • 18 juni, 2012

  Skal du bli god i skiskyting er det to ting som gjelder. Gå mye på ski. Skyt mye, sier Vegard Bergli. Mo Industripark AS er lokalt en betydelig aktør på sponsormarkedet i Rana. Det meste går mot idrett, fortrinnsvis barn og ungdom, og kultur. De siste årene har oppbygging av et godt skiskyttermiljø i Rana […]
 • 18 juni, 2012

  Glem Nesnalobben, Nesnagass kan holde regionen varm. Bedriften Helgeland Gass AS jobber mot å kunne tilby industrien gass med utgangspunkt fra Nesna. På kort sikt ønsker de å tilby gass i et mindre volum via et distribusjonsanlegg på Nesna, og ønsker på lengre sikt å legge til rette for ilandføring av gass. – I første […]
 • 30 september, 2011

  Marianne Fredriksen er ny trainee i Rana Næringsforening. Hun har 10 års virke bak seg som eiendomsmegler i Oslo og Mo i Rana. Det er Kunnskapsparken Helgeland som har traineeprogram. Marianne skal følge dette programmet i ett år, hvor hun får opplæring, lederkurs og annen fagrettet trening. Rana Næringsforening holder til i Blåbygget i Mo […]
 • 30 september, 2011

  Tove Pedersen og Christine Hanssen som jobber hos Fesil Rana Metall AS, om hvordan det er å jobbe som prosessoperatør i industrien.
 • 18 juli, 2011

  Å jobbe som elektriker i indu-strien byr på mange utfordringer. Dagene er sjelden like og som ansvarlig for vedlikeholdet av stålovnen er hverdagen travel.
 • 30 mai, 2011

  – Sveiseryrket handler i store deler om konsentrasjon og nøyaktighet. Vi pleier å si at vi ser gjennom et knappenålshode, fordi vi hele tiden må fokusere på et veldig lite område. Den nærmeste sammenligningen med sveising er en kirurgisk operasjon.
 • 15 mai, 2011

  Vikabandet er trolig Norges lengste bygg og en notorisk god arbeidsplass. Det enorme Vikabandet strekker seg 2,8 kilometer fra bulkterminalen og opp til råmateriallageret i Industriparken. Inne i bygget er det transportband som frakter svært store mengder råmateriale til Industriparken. Akkurat som i ei tredemølle er det gummiband med ruller som gjør at bandet løper […]
 • 19 april, 2011

  På Molab er det slik at om de skal få teste noe, så må de få ødelegge det! – Vi er dyktige på destruktiv testing. Får vi ødelegge noe, kan vi teste det. Vi tester sveiser i gassrør, kasseroller, metaller, miljøprøver og det meste der imellom, sier markedssjef Eigil Dåbakk ved Molab AS. – Vi […]
 • 18 april, 2011

  Med konsesjon for uttak av drøyt 91 millioner kubikk-meter vann årlig har Mo Industripark Norges nest største vannverk, etter Oslo kommune. At industrien har rik tilgang til vann har avgjørende betydning, og vannet som går gjennom industriparken har flere bruksområder. I vårsola surkler flere småbekker nedover liene i Ranafjellene. En del av dette ender opp […]
 • 18 april, 2011

  En rekke medarbeidere i Mo Industripark har Rana som base for jobb i hele landet, og også ut i den store verden. Møt noen av dem!
 • 18 april, 2011

  Terje Lillebjerka er opprinnelig fra Bjerka, bor i Korgen og trives best når han får jobbe med folk og ha mye ansvar. Han beskrives av kolleger som solid, ærlig og med en stor dose god humor. 50-åringen har ikke noen problem med å fylle arbeidsdagen som driftsdirektør i Mo Industripark AS (MIP AS) og med […]
 • 18 april, 2011

    Siden 1992 har Stig Joar Krogli vært driftsleder og daglig leder i forskjellige selskap som produserer smolt i Mo Industripark (MIP). I august solgte han seg ut av Ranfjord Fiskeprodukter AS, men han er fortsatt daglig leder. Nå om dagen har 42-åringen fra Storforshei sitt bosted på Sleneset i Lurøy. Der har han og […]