Tag Archive: Mo Industripark

 • 21 desember, 2013

  Fredag 29. november ble den første kontrollen av vogntog gjennomført i hovedporten. Det var Utekontroll region Nord, med avdelingsingeniørene Geir Steffensen og Per Oddvar Almli i Statens Vegvesen, som sto for kontrollen.
 • 20 desember, 2013

  På trafikkmøte mellom de største bedriftene i Mo Industripark fredag 29. november ble det diskutert en rekke tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Trygg trailer var ett tiltak som ble drøftet.
 • 20 desember, 2013

  Plattformsjef Sverre Østerdal på Skarvskipet er opptatt av at de som vil selge varer og tjenester til olje- og gassindustrien må kjenne sin besøkelsestid. – Samarbeid er helt sentralt for lokale og regionale aktører, understreker han.
 • 20 desember, 2013

  Smelteverket ble arrangert for andre gang, med CC Cowboys og BigBang.
 • 20 desember, 2013

  Ovn 6 ved Fesil Rana Metall AS er igjen i drift etter vellykket ommuring og vedlikehold.
 • 20 desember, 2013

  Getel AS er for mange et nytt firma i Mo i Rana. Navnet har de fra ordspill på navnet Getel: Gem of the electronics, som nettopp betyr ”Elektronikkens juvel”. Selskapet produserer og leverer LED-belysning, primært til bedriftsvaremarkedet.
 • 20 desember, 2013

  AGAs nye luftgassfabrikk, slik den framstår i desember 2013.
 • 20 desember, 2013

  Bilalliansens nybygg i Blåbærveien
 • 3 desember, 2013

  Oppstillingsplassen for tungtransport ved Mo Industripark var en privat parkeringsplass for vriksomhet knyttet til Mo Industripark, og den dekket ikke lenger behovet den var tiltenkt, samt at den heller ikke innfrir de krav som Statens Vegvesen stiller til døgnhvileplasser. Den er nå stengt.
 • 14 november, 2013

  Prosessindustrien i Mo Industripark har sterk bekymring for forslaget i regjeringens statsbudsjett om å redusere kompensasjonsordningen for CO2.
 • 5 oktober, 2013

  En moderne fiberring med økt kapasitet og langt mer enn tidobling av reell hastighet vil gi merverdi for bedriftene i industriparken og også være en fordel ved lokalisering i Mo Industripark som annen lokalisering i dag ikke kan tilby.
 • 5 oktober, 2013

  Årets trafikkaksjon setter fokus på økt trafikk og endret trafikkmønster i industriparken. Trafikkampanjen avholdes 9. oktober!
 • 4 oktober, 2013

  Torsdag 29. august arrangerte NHO Nordland næringslivsmøte der Nordlandskandidater til Stortingsvalget møtte representanter fra Ranaindustrien.
 • 10 juli, 2013

  Tirsdag 9. juli var Statoil på besøk i Mo Industripark. Besøket var et ledd i prosjektoppfølgingen av fremdriften av anlegget til Wasco Coatings Norway AS, der rørene til Polarled fra i høst skal påføres belegg – eller coates.
 • 9 juli, 2013

  19. juni avholdt Rana Brannvesen en realistisk brannøvelse i de tidligere lokalene til Malerbua i Blåbærveien. I tillegg til brakkene, der Malerbua hadde utsalg, ble også det tidligere utlånslageret brent ned. Utlånslageret var et sted der ansatte ved Norsk Jernverk AS kunne kjøpe armeringsstål og stålbjelker, samt låne utstyr for selvbygging med mer. Etter omstillingen ble Malerbua AS etablert, og da ble utlånslageret en del av virksomheten her.