Tag Archive: Mo Industripark AS

 • 20 desember, 2013

  Besøk til Mo Fjernvarme AS fra russiske CHEMK i november.
 • 3 desember, 2013

  Oppstillingsplassen for tungtransport ved Mo Industripark var en privat parkeringsplass for vriksomhet knyttet til Mo Industripark, og den dekket ikke lenger behovet den var tiltenkt, samt at den heller ikke innfrir de krav som Statens Vegvesen stiller til døgnhvileplasser. Den er nå stengt.
 • 31 oktober, 2013

  Felles høringsuttalelse til framlegg av Strategisk næringsplan i Rana fra Mo Industripark AS, Rana Gruber AS, Rana Industriterminal AS, Fesil Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS, Celsa Armeringsstål AS, Momek Group AS, Inkubator Helgeland AS, og Mo Fjernvarme AS.
 • 9 juli, 2013

  Inngåtte kontrakter med Wasco Coatings Norway AS i Mo Industripark.
 • 26 juni, 2013

  Bildeserie fra brannøvelsen i Mo Industripark der Malerbua ble brukt som øvingsobjekt.