MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / 1 dag førstehjelpskurs

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

1 DAG FØRSTEHJELPSKURS

Arbeidsmiljøloven sier at på alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall utdannede førstehjelpere. Dette kurset i førstehjelp, og har spesiell fokus på de situasjoner som krever innsats i en akkuttfase og behandling til profesjonell hjelp ankommer.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Innledning
Arbeidsmiljøloven sier at på alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall utdannede førstehjelpere. Disse må også få utdypet instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan forekomme på arbeidsplassen.

Førstehjelperne bør få gjenoppfrisket førstehjelpskunnskapene med 1 – 1 1/2 års mellomrom. Det er bedriften/foretaket som skal vurdere hvilket antall som er passende. Dette kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til førstehjelpere på en arbeidsplass. Det gir en grundig innføring i førstehjelp, og har spesiell fokus på de situasjoner som krever innsats i en akuttfase og behandling til profesjonell hjelp ankommer.

Pris kr. 1200.-

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller.

Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot personell i bedrifter som har som oppgave å yte førstehjelp i en akuttfase.

Målsetting
Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskap og ferdigheter til å ta på seg oppgaver i bedriftens førstehjelpsteam. Han skal føle seg så trygg og sikker på sine ferdigheter at han skal være en ressurs i en ulykke/akuttsykdomshendelse ved bedriften.

Kursinnhold

  • Opptreden på skadestedet
  • Hjerte- og lungeredning
  • Akuttsykdommer
  • Blødninger
  • Brann- og elskader
  • Sirkulasjonssvikt
  • Demonstrasjoner og praktiske øvelser
  • Hodeskader

 

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / 1 dag førstehjelpskurs

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.