MIP Sikkerhetssenter / Kursoversikt / Kurs i håndtering av farlig gods

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

Kurs i håndtering av farlig gods

MIP Sikkerhetssenter (Brannstasjonen i MIP) arrangerer ADR-kurs i Mo i Rana for alle som frakter, lagrer, håndterer eller har befatning med farlig gods.
Kurset er et kompetansegivende og leder frem til utstedelse av ADR-kompetansebevis.

Nye grupper av sjåfører som transporterer farlig gods må ha dokumentert kompetanse. Fra 1. januar 2007 kreves det kompetansebevis av blant annet de som transporterer farlig gods med varebil.
Med de nye bestemmelsene vil kravet til ADR-kompetansebevis være likt for alle farlig gods klasser, og være uavhengig av kjøretøyets tillatte totalvekt.
Kursene arrangeres som åpne kurs eller etter avtale med grupper.
På forespørsel arrangerer vi også kurs andre steder i landet.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Innledning
Arbeidsmiljøloven sier at på alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall utdannede førstehjelpere. Disse må også få utdypet instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan forekomme på arbeidsplassen.

Førstehjelperne bør få gjenoppfrisket førstehjelpskunnskapene med 1 – 1 1/2 års mellomrom. Det er bedriften/foretaket som skal vurdere hvilket antall som er passende. Dette kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til førstehjelpere på en arbeidsplass. Det gir en grundig innføring i førstehjelp, og har spesiell fokus på de situasjoner som krever innsats i en akuttfase og behandling til profesjonell hjelp ankommer.

Pris kr. 1200.-

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller.

Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot personell i bedrifter som har som oppgave å yte førstehjelp i en akuttfase.

Målsetting
Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskap og ferdigheter til å ta på seg oppgaver i bedriftens førstehjelpsteam. Han skal føle seg så trygg og sikker på sine ferdigheter at han skal være en ressurs i en ulykke/akuttsykdomshendelse ved bedriften.

 

Kursinnhold

  • Opptreden på skadestedet
  • Hjerte- og lungeredning
  • Akuttsykdommer
  • Blødninger
  • Brann- og elskader
  • Sirkulasjonssvikt
  • Demonstrasjoner og praktiske øvelser
  • Hodeskader

 

Ingen formelle kompetansekrav for å delta på kurset.

MIP Sikkerhetssenter / Kursoversikt / 24 timers røykdykkerkurs

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.