MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Innsatslederkurs for industrivernet

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

INNSATSLEDERKURS FOR INDUSTRIVERNET

Innsatsleder skal ha god kunnskap om virksomheten og beredskapsplanen og ha kvalifikasjoner for å kunne lede egne innsatspersoner og samarbeide med nødetatene. Innsatsleders opptreden er særdeles viktig for hvordan en uønsket hendelse får utvikle seg.

Kurset er delt inn i 2 moduler. Modul 1; Teoretisk del og Modul 2; Praktisk avsluttende øvelser

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Modul 1, Teoretisk del

Gjennomføres som et e-læringskurs med 4 temahefter som pensum. Temaheftene ligger som PDF-dokument i e-læringsmodulen. Hvert temahefte avsluttes med en delprøve. Delprøven består av spørsmål med 3 svaralternativer, der et av alternativene er riktige. Det kreves 75% riktige svar for å bestå. Når alle delprøvene er bestått, meldes deltakeren opp til eksamen. Her er det spørsmål der flere av svaralternativene kan være riktige. Når eksamen er bestått er kursdeltakeren kvalifisert for modul 2, praktisk avsluttende øvelser.

Modul 2, praktisk avsluttende øvelser

Gjennom 2 dager på MIP Sikkerhetssenter skal deltakeren i gjennom en rekke praktiske øvelser i innsatsledelse. Her får deltakeren drillet innsatslederrollen, slik at han er klar til å tre inn i rollen som leder av industrivernet i innsats.

Pris:

Modul 1: 2.600.-(Inkl. nødvendig materiell og eksamensavgift)

Modul 2: 4.900.-(Inkl. dokumentasjon, kaffe og lunsj)

Målgruppe

Personell som skal inn i rollen som innsatsleder ved bedriftens industrivern

Målsetting

Etter endt kurs skal deltakeren ha kvalifikasjoner for å kunne ivareta innsatslederrollen i bedriften.

Dokumentasjon

Skriftlig dokumentasjon til bedriften, samt kursbevis til deltakeren.

Kursinnhold

Innsatsledelse

OBBO

– Brannvern

– Farlig gods

Førstehjelp

Nærmere informasjon om kurset fås ved henvendelse til Kurskoordinator Asle Hjartøy, 75 13 62 04 eller Driftsleder/Sikkerhetssjef Richard Erlandsen, 75 13 63 80.

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Innsatslederkurs for industrivernet

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.