MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / M1-M6, Masseforflytningsmaskiner

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

Kurs i bruk av masseforflytningsmaskiner

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Kurs i bruk av masseforflytningsmaskiner, M1 – M6, modul 1.1, 2.1 og 3.1:

Modul 1.1 og 2.1 gir den teoretiske opplæringen for alle maskinklasser. Modul 3.1 er innføring i praktisk bruk av de ulike maskinene. Modul 4.1 er mengdetrening i egen bedrift. Etter gjennomførte moduler med bestått teoretisk og praktisk prøve utstedes maskinførerbevis (kompetansebevis) fra Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring. Maskinklassene er som følger:

  • M1 Dozer
  • M2 Gravemaskin
  • M3 Veihøvel
  • M4 Hjullaster
  • M5 Gravelaster
  • M6 Dumper

Kursavgift:

Modul 1.1 og 2.1: kr. 6.200.- (32 timer/4 dager)

Modul 3.1: kr. 3.800,- (8 timer/1 dag)

Innledning og informasjon om kurset:

Kurset gjennomføres i henhold til offentlig godkjente læreplaner og dekker Arbeidstilsynets krav til sikkerhetsopplæring (FOR 1355, best.nr. 701 og FOR 1357, best. nr. 703; utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr).

Målsetting:

Målgruppen er personer over 18 år med behov for å kunne betjene masseforflytningsmaskiner på fast eller tilfeldig basis. Kurset er ment å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av slike maskiner slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås.

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis for de ulike moduler. Etter gjennomført kurs, praktisk opplæring, mengdetrening og bestått oppkjøring sendes dokumentasjonen til SFS som utsteder maskinførerbevis (kompetansebevis).

Innhold og informasjon om kurset:

Modul 1.1:

Årsaken til ulykker, Lover og forskrifter, Arbeidsutstyr, Sikkerhetsskilting og signalgiving, Ytre miljø, Forsikring og ansvar, Farlig gods.

Varighet 1 dag. Modul 1.1 er en felles HMS-dag for all sertifisert opplæring og innholder kun teori.

Modul 2.1:

Oppbygging av anleggsmaskiner, Lover og forskrifter, Gravemelding, Arbeid langs offentlig vei, Motor, drivverk og hydraulikk, Vedlikehold, Løft av gods, Sikring av byggeplass, Arbeid nær høyspent, Graving og avstiving av grøfter, Sakkyndig kontroll og maskinens dokumenter.

3 dager med teori for alle 6 maskinklasser (M1-M6).

Modul 3.1:

Konstruksjon, oppbygging, førbrukskontroll, betjening, bruksegenskaper, bruksområder, sikkerhetsutstyr, viktige kontrollpunkter og vedlikehold.

1 dag med praktisk bruk av maskiner. I løpet av dagen gis det innføring i praktisk bruk av både M2 Gravemaskin og M4 Hjullaster.Andre maskiner på forespørsel.

Modul 4.1:

Gjennomføres i egen bedrift med fadder. Det opprettes en «fadderavtale» mellom bedriften og MIP Sikkerhetssenter og en fadder som skal ivareta sikkerheten under den praktiske opplæringen oppnevnes. Etter at dette er på plass, kan deltakeren starte mengdetreningen.

Praktisk prøve:

Etter at mengdetreningen er gjennomført og dokumentert i egen bok på basis av en fadderavtale, kan bedriften/kandidaten ta kontakt med senteret og avtale tid og sted for den praktiske prøven. Prøven vil bestå av noen spørsmål om maskinklassen det ønskes utstedt kompetansebevis i, spesielt ulike sikkerhetsaspekter rundt maskinen og utførelsen av arbeid med masknen som krever ekstra aktsomhet og vurdering av risiko. Videre vil kandidaten måtte vise at han/hun behersker maskinen på en sikker måte og slik at arbeidet kan gjennomføres på en sikker måte for kandidaten selv og andre som måtte være i nærheten av maskinen.

Inkludert i kursavgiften er kaffe, varm lunsj og kursdokumentasjon.

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / M1-M6, Masseforflytningsmaskiner

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.