MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Varme arbeider

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

VARME ARBEIDER

Kurset er påkrevd ihht. forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

 

Pris kr. 1.980,- pr. deltaker.

Innledning

01.01.2001 ble det innført et krav fra Norsk Brannvern Forening og Forsikringsforbundet om at alle som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass skal inneha sertifikat for utførelse av varme arbeider. Norsk brannvernforening side om Varme arbeider

Kravet om sertifikat og øvrige krav om hvordan det varme arbeidet skal utføres, står i sikkerhetsforskriftene i forsikringsvilkårene. Kravet står i oppdragsgivers/bygningseiers brannforsikringsavtale og i oppdragstakers/entreprenørs ansvarsforsikringsavtale. Kravet om sertifikat gjelder altså både for bedriftens faste ansatte og for innleid arbeidskraft som skal sveise, skjære e.l. på tilfeldig arbeidsplass.

Sertifikatet har 5 års gyldighet. Danmark, Finland og Sverige har en sertifiseringsordning mer eller mindre lik den norske. Sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller av samarbeidende organisasjon i et av de øvrige nordiske landene, gjelder i alle de fire landene.

Dette sertifikatet har en holdbarhetstid på 5 år. Innen 5 år må sertifikatinnehaveren gjennomføre en re-sertifisering.
Sikkerhetsforskriftene i sin helhet lyder som følger:
Definisjon
Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde og/eller slipeutstyr.
Forholdsregler
Følgende forholdsregler skal ivaretas:
Arbeidsstedet og de nærmeste omgivelsene skal være ryddet for brennbart avfall.
Alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet.
Brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet.
Åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet.
Godkjent slokkeutstyr, min. 2 stk. 6 kg. ABC-håndslokkeapparat eller brannslange med diameter 1 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
Brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet.
Tak
Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak. Forbudet mot åpen flamme gjelder likevel ikke ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag og lignende.
Forbudet mot åpen flamme gjelder heller ikke ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare materialer på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag m.v.
Ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag m.v. For fordampning av restvann etter tining av is er det forbud mot bruk av åpen flamme.
Sertifikat
Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider, utstedt av Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.
Ved spørsmål knyttet til sikkerhetsforskriftene – ta kontakt til eget forsikringsselskap.

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Varme arbeider

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.