MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Forsterket brannvern(12 timer)

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

FORSTERKET BRANNVERN(12 TIMER)

Kurset har satt fokus på arbeid på et skadested med tyngre slokkemateriell. Det gis opplæring i bruken av skumutstyr, trykkforsterking, slokkeanlegg arbeid på skadested. Kursdeltakeren får ogse en innføring i skadestedsledelse og samarbeid og samvirke med andre etater på et skadested.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Innledning
Forsterket brannvern skal organiseres ved bedrifter som har brannfarlige prosesser og/eller større opplag av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer.
Videre der det er brannfarlig bygningsmasse eller andre forhold som medfører utvidet brannrisiko ved bedriften. Hvis bedriften har et krav om røykdykkertjeneste, skal opplæring i forsterket brannvern gjenomføres.
Kurset har satt fokus på arbeid på et skadested med tyngre slokkemateriell. Det gis opplæring i bruken av skumutstyr, trykkforsterking, slokkeanlegg arbeid på skadested. Kursdeltakeren får ogse en innføring i skadestedsledelse og samarbeid og samvirke med andre etater på et skadested.
Pris kr. 2500.-

Målgruppe
Kurset er spesielt rettet mot industrivernpersonell ved bedrifter der tilleggstjenesten «Forsterket brannvern» er påkrevd ihht. industrivernforskriftens kapittel 3.. Kurset passer også for den som vil øke sine kunnskaper og ferdigheter, og dermed styrke sine sjanser for tilsetting i brannvesen/deltidsbrannvesen.
Målsetting
Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskaper og ferdigheter til å kunne betjene tyngre slokkemateriell. Han skal ha god kunnskap om de forskjellige slokkemidler og deres virkområder. Deltakeren skal kunne oppkobling og tommelfingerregler for trykkforsterkning i et utlegg, samt drive en effektiv restverdiredning i hele innsatsen.
Kursinnhold

  • Opptreden og samvirke med andre etater på et skadested
  • Faremoment på et brannsted
  • Restverdiredning
  • Trykktapsberegning
  • Trykkforsterkning
  • Skumlegging
  • Betjening av tyngre slokkeutyr
  • Praktiske øvelser

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller.

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Forsterket brannvern(12 timer)

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.