MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Orden og sikring(5 timer)

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

ORDEN OG SIKRING(5 TIMER)

Dette kurset gir kunnskaper og ferdigheter til å kunne betjene radio eller annet kommunikasjonsutstyr, trafikkdirigering, sikring av skadested, evakuering og ordensoppgaver i tilknytning til en uønsket hendelse ved bedriften.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Orden- og sikringspersonellet skal bistå innsatsleder.

Følgende oppgaver skal ivaretas av orden og sikring:

  • Motta og vise vei for politi, brannvesen og ambulanse inne på eget virksomhetsområde
  • Avsperre og sikre aktuelle områder som skadested, adkomstveier, ambulansekontrollpunkt og helikopter-landingsplass etter anvisning fra virksomhetens innsatsleder eller politiet
  • Delta i evakuering av sysselsatte og besøkende etter behov.

Pris kr. 1500.-

Målgruppe
Kurset er spesielt rettet mot industrivernpersonell som har oppgaver i orden og sikringstjenesten ved bedriften. Annet personell som har liknende oppgaver kan også ha god nytte av kurset.
Målsetting
Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskaper og ferdigheter til å kunne betjene radio eller annet kommunikasjonsutstyr, trafikkdirigering, sikring av skadested, evakuering og ordensoppgaver i tilknytning til en uønsket hendelse ved bedriften.
Kursinnhold

  • Opptreden og samvirke med andre etater på et skadested
  • Faremoment på et brannsted
  • Info om bedriftens industrivern
  • Bruk av radio
  • Praktiske øvelser

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller.

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator Orden og sikring

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Orden og sikring(5 timer)

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.