MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Grønt Kompetansebevis

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

GRØNT KOMPETANSEBEVIS

Kurs i kontroll og service av håndslokkere og brannslangetromler, kategori grønn:

Kurset retter seg mot personell som skal kontrollere og vedlikeholde brannslokkemateriell, går over 4 dager og inkluderer både teori og praksis.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Kursavgift

Kursavgift: Kr. 11.000,-.

I tillegg kommer kurspakken fra Rådet for vedlikehold av håndslokkere på kr. 5.100,- (kjøpes inn og faktureres gjennom MIP Sikkerhetssenter for hver deltaker).

Opprettholdelse av kompetansebevis og resertifisering hvert 5. år:

Kompetansebevisene er gyldig i fem år. En kompetent person skal opprettholde sine praktiske og teoretiske kunnskaper.

Hvert 5. år kreves ny bestått eksamen (teoretisk- og praktisk prøve), gjennomført hos en godkjent kurstilbyder.

Resertifisering hos MIP Sikkerhetssenter gjennomføres på 1 dag med gjennomgang av de viktigste endringer i ordningen,

lover og forskrifter. Dagen avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.

Ved avbrudd lenger enn 12 mnd. fra relevant yrkespraksis forutsettes det at personen avlegger ny eksamen for å kunne

dokumentere opprettholdelse av kunnskaper.

Kursavgift: Kr. 3.900,-.

I tillegg kommer kostnader for registreringsavgift (kr. 2.300.-) til Rådet for vedlikehold av håndslokkere.

Om ordningen med kategori grønn:

Ordningen administreres av Rådet for kontroll av brannslokkemateriell og utfyllende informasjon finnes på rådets hjemmeside: https://www.rvb.no

I NS3910:2020 stilles det krav til at utførende må, i tillegg til å være kompetent person, også være ansatt i en kompetent virksomhet eller ha

inngått en samarbeidsavtale med en slik virksomhet.

Innformasjon om kurs i kontroll og service av håndslokkere og brannslangetromler, kategori grønn:

Kurset gir opplæring i vedlikehold av håndslokkere etter NS 3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3. MIP Sikkerhetssenter er

godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell som kursarrangør og kurset leder til utstedelse av kompetansebevis.

Bestått eksamen fra gjeldende kurs skal ikke være eldre enn 1 år når det søkes om registrering.

Deltakeren må være fylt 18 år.

Kursinnhold:

 • Prøving og sertifisering av håndslokkere
 • Brannteori og brannstatistikk
 • Slokkemidler
 • Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet – regelverk
 • Regelverk med krav til håndslokkere og brannslangetromler
 • Forskrift om brannforebygging (FOB)
 • Norsk Standard NS 3910 – vedlikehold av håndslokkere
 • NS EN 671-3 vedlikehold av brannslangetromler
 • Oppbygging og virkemåte av håndslokkere
 • Kontrollrutiner. Teoretisk og praktisk undervisning
 • Slokkeøvelser
 • Teoretisk og praktisk prøve

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Grønt Kompetansebevis

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.