MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Industrivern – 24 timer grunnopplæring

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

INDUSTRIVERN – 24 TIMER GRUNNOPPLÆRING

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Innledning
Tverrfaglig grunnopplæring er nødvendig for å gi industrivernet forutsetninger for å løse sine oppgaver.
Kurset gjennomføres i løpet av 3 dager på vårt kurssenter. Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta.
Pris kr. 5500.-

Målgruppe
Kurset er spesielt rettet mot personell i industrivernpliktige bedrifter.
Målsetting
Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeid på egen bedrift og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nøds- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.
Kursinnhold

  • Informasjon om Industrivernet
  • Brannteori
  • Brann og ulykkesforebyggende arbeid
  • Slokkemidler og slokkemateriell
  • Riktig opptreden på skadestedet
  • Førstehjelp
  • Demonstrasjoner og praktiske øvelser

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller.

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Industrivern – 24 timer grunnopplæring

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.